PSYd0107 Společný seminář

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Hynek Cígler, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michaela Juchelková (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.
Katedra psychologie – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
Nevyžadovány.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem semináře je prezentovat pokrok ve vlastním výzkumu, sledovat pokrok ostatních studentů ve SP a zapojit se do diskuse nad jejich výzkumy.
Výstupy z učení
Trénink v prezentování vlastní výzkumné práce, designu a výsledků. Nabývání zkušeností z vědecko-výzkumných diskusí.
Osnova
  • Předmět nemá osnovu. Program semináře je stanoven podle přihlášených studentů v daném semestru.
Literatura
    doporučená literatura
  • Science and pseudoscience in clinical psychology. Edited by Scott O. Lilienfeld - Steven J. Lynn - Jeffrey M. Lohr - Carol Tavris. Second edition. New York: The Guilford press, 2015, xxvii, 548. ISBN 9781462517893. info
  • DSM-5® : diagnostický a statistický manuál duševních poruch. Edited by Jiří Raboch - Michal Hrdlička - Pavel Mohr - Pavel Pavlovský - Rad. První české vydání. Praha: Hogrefe - Testcentrum, 2015, liv, 1032. ISBN 9788086471525. info
  • BORSBOOM, Denny. Measuring the mind : conceptual issues in contemporary psychometrics. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2005, viii, 185. ISBN 9780521102841. info
Výukové metody
Prezentace studentů, moderovaná diskuse
Metody hodnocení
V jednom z 8 seminářů za dobu studia student dostane dominantní prostor pro prezentaci svého progresu i otázek (pochybností) ve své výzkumné práci. Na jednom ze seminářů referuje o zahraničních zkušenostech. Dalších 6 seminářů se účastní odborné diskuse a snaží se být prospěšný druhým. Hodnocena je jeho aktivita.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.