PSYd0108 Vystoupení na konferenci

Fakulta sociálních studií
podzim 2024
Rozsah
0/0/0. (max 10 kred). Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Lukas Blinka, PhD. (přednášející)
Mgr. Hynek Cígler, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Jan Roubal, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.
Katedra psychologie – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
Žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvoj publikačních a prezentačních dovedností studenta prostřednictvím aktivní účasti na konferenci. Předpokládá se, že konferenční příspěvek bude vycházet z tématu dizertace, to však není podmínkou.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
 • zvolit vhodnou konferenci pro svůj příspěvek;
 • zpracovat výstupy své práce do podoby konferenčního příspěvku v souladu s aktuálním oborovým standardem a specifickými požadavky konference
 • spolupracovat s případnými dalšími členy autorského kolektivu;
 • prezentovat svůj příspěvek ústní formou v českém nebo anglickém jazyce;
 • formulovat abstrakt příspěvku a zvládnout formulovat záměr příspěvku.
 • Osnova
  • Formulace publikačního záměru a volba konference.
  • Vytvoření osnovy přednášky a případné rozdělení rozdělení úkolů mezi spoluautory.
  • Příprava podpůrných materiálů (PowerPoint, handouty, poznámky...).
  • Zapracování připomínek školitele.
  • Samotná prezentace příspěvku.
  • Reflexe průběhu konference.
  Literatura
   povinná literatura
  • Publication manual of the American Psychological Association. Sixth edition. Washington, DC: American Psychological Association, 2010, xviii, 272. ISBN 9781433805622. info
  Výukové metody
  Mentoring a konzultace se školitelem, případně dalšími relevantními odborníky.
  Metody hodnocení
  Podmínkami pro uznání účasti na konferenci jsou:
 • Pozice jediného či prvního autora, či zásadní autorský podíl, není-li student v pozici prvního autora
 • Osobní ústní prezentace příspěvku na konferenci v českém nebo anglickém jazyce (ve výjimečných případech a zásadním autorském podílu studenta může příspěvek přednést jiný z autorů).
 • Reflexe procesu publikování se školitelem.
 • Uznání, příp. neuznání výstupu je v kompetenci školitele.
 • Navazující předměty
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2024/PSYd0108