PSYd0112 Přehledová práce (vycházející z disertace)

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Lukas Blinka, PhD. (přednášející)
Mgr. Hynek Cígler, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Iveta Koblic, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Jan Roubal, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michaela Juchelková (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.
Katedra psychologie – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
Žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je jednak uspořádání současného stavu poznatků o doktorským studentem zkoumaném jevu a také rozvoj publikačních dovedností.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- navrhnout a realizovat vhodnou strategii rešerše napříč různými databázemi a dalšími zdroji
- napsat a obhájit text shrnující aktuální poznatky a živé směry výzkumu
Osnova
  • 1. Návrh strategie rešerše
  • 2. Realizace rešerše
  • 3. Studium vyhledaných zdrojů
  • 4. Zpracování přehledového textu
  • 5. Obhajoba přehledového textu
Literatura
    povinná literatura
  • Publication manual of the American Psychological Association. Sixth edition. Washington, DC: American Psychological Association, 2010, xviii, 272. ISBN 9781433805622. info
Výukové metody
Mentoring a konzultace se školitelem, případně dalšími relevantními odborníky.
Metody hodnocení
Podmínkou udělení kreditů je úspěšná obhajoba textu před školitelem.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2024/PSYd0112