PSYd0114 Popularizace vědy

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 4 kr. (od 1 krok 1 kred). Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Hynek Cígler, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michaela Juchelková (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.
Katedra psychologie – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
Žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získat zkušenost s prezentací aktuálních poznatků svého oboru více či méně informované veřejnosti. To zahrnuje jak úvahu o způsobu předložení informace, tak o možných implikacích a aplikacích do různých oblastí života či psychologické praxe. Také reflexe pozice vědy (oboru) ve společnosti patří mezi cíle předmětu.
Výstupy z učení
Student bude schopen vytvořit text popularizující aktuální poznatek studovaného oboru tak, aby byl
- co nejvěrnějším podáním poznatku v kontextu jeho teorie,
- srozumitelný zamýšlenému publiku,
- atraktivní, užitečný, použitelný pro zamýšlené publikum.
Osnova
  • Komunikace vědeckých pojmů.
  • Komunikace a vizualizace statistických zjištění.
  • Reflexe a zohlednění představ laiků o úkolech a účelu studovaného oboru. Pozice oboru a vědy ve společnosti.
  • Aplikovatelnost poznatků.
Literatura
  • https://digest.bps.org.uk/
Výukové metody
Konzultace se školitelem.
Metody hodnocení
Zhodnocení ohlasů na popularizační text.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2024/PSYd0114