PSYd0136 Klinická psychologie: výzkum psychoterapie I

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Hynek Cígler, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Jan Roubal, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michaela Juchelková (pomocník)
Garance
prof. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.
Katedra psychologie – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
Žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům pokročilé znalosti týkající se metod, nástrojů a postupů výzkumu, stejně jako významných empirických poznatků v oblasti psychoterapie.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- charakterizovat hlavní tradice a aktuální témata ve výzkumu psychoterapie
- vybrat vhodný nástroj pro konkrétní výzkumný problém
- navrhnout výzkumný design pro řešení konkrétní výzkumné otázky
- reflektovat limity používaných metod a nástrojů
Osnova
 • 1. Historické, metodologické a konceptuální otázky výzkumu psychoterapie
 • 2. Zjišťování účinku psychoterapie
 • 3. Metody zkoumání psychoterapeutického procesu
 • 4. Proměnné na straně klienta, terapeuta a terapeutického procesu
 • 5. Kvalitativní metody ve výzkumu psychoterapie
 • 6. Na praxi orientovaný výzkum
 • 7. Negativní účinky psychoterapie
Literatura
  povinná literatura
 • Bergin and Garfield's handbook of psychotherapy and behaviour change. Edited by Michael J. Lambert. 6th ed. New Jersey: John Wiley & Sons, 2013, xii, 851. ISBN 9781118038208. info
 • COOPER, Mick. Essential research findings in counselling and psychotherapy : the facts are friendly. London: SAGE, 2008, xiii, 239. ISBN 9781847870438. URL info
 • TIMUĽÁK, Ladislav. Současný výzkum psychoterapie. Translated by Michal Ivanovský. 1. vydání. Praha: Triton, 2005, 280 stran. ISBN 8072547070. info
Výukové metody
Studium povinné a rozšiřující literatury, konzultace.
Metody hodnocení
Osvojení si požadované látky bude ověřeno pohovorem. Předpokládá se, že si studující připraví dva z výše uvedených okruhů a bude schopen o nich souvisle hovořit (10-15 minut/okruh). Role vyučujícího není zkoušet konkrétní poznatky, ale ověřit celkovou orientaci studujícího v daném tematickém okruhu. Předpokládá se, že studující prokáže jednak orientaci v daném okruhu na obecné rovině (principy, metody, poznatky,...) a jednak schopnost aplikovat tyto poznatky na řešení vybraného dílčího tématu (např. vlastního dizertačního projektu).
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2024/PSYd0136