PSYd0137 Klinická psychologie: výzkum psychoterapie II

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Hynek Cígler, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Jan Roubal, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michaela Juchelková (pomocník)
Garance
prof. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.
Katedra psychologie – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
Úspěšné absolvování předmětu PSY0036a
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům pokročilé znalosti a dovednosti týkající se implementace výzkumných metod do praxe, s důrazem na oboustranné propojování výzkumu a praxe v oblasti psychoterapie.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- charakterizovat hlavní přístupy v rámci na praxi orientovaného výzkumu vč. practice research networks, akčního a kolaborativního výzkumu, různých typů případových studií apod.
- vybrat vhodný nástroj pro konkrétní výzkumný problém s ohledem na jeho přímou praktickou využitelnost
- navrhnout výzkumný design, který propojuje potřeby výzkumu a praxe
- reflektovat limity používaných metod a nástrojů s ohledem na praxi
Osnova
 • 1. Současné přístupy k rutinnímu monitorování výsledků psychoterapie vč. problematiky jejich implementace
 • 2. Kvalitativní a idiosynkratické metody zjišťování terapeutické změny
 • 3. Různé typy případových studií
 • 4. Obecné principy psychoterapeutické změny, možnosti jejich posuzování
 • 5. Inovativní metody ve vzdělávání a supervizi psychoterapeutů
Literatura
  povinná literatura
 • WAMPOLD, Bruce E. a Zac E. IMEL. The great psychotherapy debate : the evidence for what makes psychotherapy work. Second edition. New York: Routledge. x, 323. ISBN 9780805857092. 2015. info
 • MCLEOD, John. Case study research in counselling and psychotherapy. London: SAGE. xiii, 252. ISBN 9781849208055. 2010. info
 • The heart & soul of change : delivering what works in therapy. Edited by Barry L. Duncan - Scott D. Miller - Bruce E. Wampold - Mark A. Hubble. Second edition. Washington, D.C.: American Psychological Association. xxix, 455. ISBN 9781433807091. 2010. info
  doporučená literatura
 • Case studies within psychotherapy trials : integrating qualitative and quantitative methods. Edited by Daniel B. Fishman - Stanley B. Messer - D. J. A. Edwards - Frank M. Da. New York: Oxford university press. xv, 368. ISBN 9780199344635. 2017. info
 • Feedback-informed treatment in clinical practice : reaching for excellence. Edited by David S. Prescott - Cynthia L. Maeschalck - Scott D. Miller. Washington, DC: American psychological association. x, 368. ISBN 9781433827747. 2017. info
 • The cycle of excellence : using deliberate practice to improve supervision and training. Edited by Tony Rousmaniere - Rodney K. Goodyear - Scott D. Miller - Bruce E. Wam. First published. Hoboken: Wiley Blackwell. xiv, 290. ISBN 9781119165569. 2017. info
 • FISHMAN, Daniel B. The case for pragmatic psychology. Edited by Donald R. Peterson. New York: New York University Press. xxvii, 387. ISBN 0814726755. 1999. URL info
Výukové metody
Studium povinné a rozšiřující literatury, konzultace.
Metody hodnocení
Osvojení si požadované látky bude ověřeno pohovorem. Předpokládá se, že si studující připraví dva z výše uvedených okruhů a bude schopen o nich souvisle hovořit (10-15 minut/okruh). Role vyučujícího není zkoušet konkrétní poznatky, ale ověřit celkovou orientaci studujícího v daném tematickém okruhu. Předpokládá se, že studující prokáže jednak orientaci v daném okruhu na obecné rovině (principy, metody, poznatky,...) a jednak schopnost aplikovat tyto poznatky na řešení vybraného dílčího tématu (např. vlastního dizertačního projektu).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2024/PSYd0137