PSYd0138 Klinická psychologie: psychometrika I

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Hynek Cígler, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Jan Roubal, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michaela Juchelková (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.
Katedra psychologie – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
Žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům základní znalosti o aktuálních podobách řešení psychometrických otázek. To zahrnuje teoretickou znalost CTT, IRT a statistický aparát, který je reflektuje - EFA, SEM, IRT modely.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- orientovat se v aktuálních otázkách psychometriky v kontextu klinické psychologie
- porozumět otázkám validity a reliability měření prostřednictvím CTT, IRT a GT
- porozumět a aplikovat postupy tvorby měřících nástrojů a stanovování jejich vlastností
- orientovat se v pravděpodobnostních modelech úspěšnosti diagnostických rozhodnutí
Osnova
 • 1. Role měřících a diagnostických nástrojů v klinické psychologii
 • 2. Reliabilita měření a její modely
 • 3. Validita měření a její modely
 • 4. Konstrukce a vývoj měřících a diagnostických nástrojů
 • 5. Pravděpodobnostní popis diagnostické klasifikace
 • 6. Statistické nástroje - R, R Studio, Mplus
 • 7. EFA
 • 8. CFA
 • 9. IRT
Literatura
 • RAYKOV, Tenko a George A. MARCOULIDES. Introduction to psychometric theory. New York: Routledge, 2011, xii, 335. ISBN 9780415878227. info
 • RUPP, André A., Jonathan TEMPLIN a Robert A. HENSON. Diagnostic measurement : theory, methods, and applications. New York: Guilford, 2010, xx, 348. ISBN 9781606235270. info
 • DE AYALA, R. J. The theory and practice of item response theory. London: Guilford Press, 2009, xv, 448. ISBN 9781593858698. info
 • RAYKOV, Tenko a George A. MARCOULIDES. A first course in structural equation modeling. 2nd ed. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 2006, ix, 238. ISBN 9780805855873. URL info
 • Handbook of test development. Edited by Steven M. Downing - Thomas M. Haladyna. Mahwah, N.J.: L. Erlbaum, 2006, xii, 778. ISBN 0805852654. URL info
 • MATTHEWS, J. N. S. Introduction to randomized controlled clinical trials. 2nd ed. Boca Raton, FL: CRC Press, 2006, 283 s. ISBN 1584886242. info
 • BORSBOOM, Denny. Measuring the mind : conceptual issues in contemporary psychometrics. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2005, viii, 185. ISBN 9780521102841. info
Výukové metody
Studium povinné a rozšiřující literatury, konzultace.
Metody hodnocení
Osvojení si požadované látky bude ověřeno pohovorem.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2024/PSYd0138