PSYd0139 Klinická psychologie: psychometrika II

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Hynek Cígler, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Jan Roubal, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michaela Juchelková (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.
Katedra psychologie – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
Žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům znalosti pokročilých a nově vyvíjených psychometrických modelů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- znát širokou paletu pokročilých psychometrických modelů a jejich využití
- umět tyto modely specifikovat, odhadnout jejich parametry a interpretovat je
Osnova
 • 1. Statistické nástroje - R, R Studio, Mplus
 • 2. EFA - pokročilé techniky
 • 3. CFA - multilevel and multigroup modely
 • 4. IRT - multidimenzionální modely
 • 5. Explanační IRT modely
 • 6. Síťové modely
 • 7. Modely latentních tříd
Literatura
 • RAYKOV, Tenko a George A. MARCOULIDES. Introduction to psychometric theory. New York: Routledge, 2011, xii, 335. ISBN 9780415878227. info
 • DE AYALA, R. J. The theory and practice of item response theory. London: Guilford Press, 2009, xv, 448. ISBN 9781593858698. info
 • RAYKOV, Tenko a George A. MARCOULIDES. A first course in structural equation modeling. 2nd ed. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, 2006, ix, 238. ISBN 9780805855873. URL info
 • MATTHEWS, J. N. S. Introduction to randomized controlled clinical trials. 2nd ed. Boca Raton, FL: CRC Press, 2006, 283 s. ISBN 1584886242. info
 • Explanatory item response models : a generalized linear and nonlinear approach : with 50 figures. Edited by Paul de Boeck - Mark Wilson. New York: Springer, 2004, xxii, 382. ISBN 9781441923233. info
Výukové metody
Studium povinné a rozšiřující literatury, konzultace.
Metody hodnocení
Osvojení si požadované látky bude ověřeno pohovorem.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2024/PSYd0139