PSYd0140 Klinická psychologie: výzkum veřejného zdraví I

Fakulta sociálních studií
podzim 2024
Rozsah
0/0/0. 15 kr. Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Hynek Cígler, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Jan Roubal, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Anna Ševčíková, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Anna Ševčíková, Ph.D.
Katedra psychologie – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
Bez prerekvizit
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tento předmět poskytne doktorandským studentům v Klinické psychologii příležitost zorientovat se v problematice veřejného zdraví, typických metodologií využívaných ve této oblasti a seznámit se s oblastmi výzkumu v otázkách veřejného zdraví, které jsou relevantní z hlediska klinických aplikací ale i prevence. Studenti se budou věnovat nezávislému studiu na základě doporučené literatury a rozšíří tuto literaturu o dodatečné zdroje v souvislosti se svými specifickými oblastmi výzkumu. V rámci konzultací se poklade důraz na kritické hodnocení vědeckých studií tak, aby studenti rozvíjeli své nezávislé kritické vědecké myšlení a budovali si schopnost zapojit se do vědeckých diskusí nejen s čistě psychologickou tématikou, ale také v oblasti veřejného zdraví.
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu budou studenti: - umět popsat výzkumné metody používané v oblasti psychologie zdraví, veřejného zdravá a vyjmenovat jejich limitace. . umět vysvětlit základní psychologické principy v chování a motivaci člověka - umět charakterizovat vztahy mezi chováním a zdravím - znát terminologii hlavních psychologických pojmů v anglickém jazyce. - disponovat znalostmi o současných výzkumných metodách a tématech v psychologickém výzkumu v oblasti zdraví Po ukončení předmětu budou studenti schopni: - vyhledávat a rozumět odborným primárním zdrojům publikovaným v Anglickém jazyce a se zaměřením na psychologii zdraví, veřejné zdraví, klinické psychologie -integrovat metodologické přístupy a poznatky z oboru psychologie k řešení výzkumných problémů týkajících se zdraví - umět aplikovat metody psychologie a veřejného zdraví k řešení výzkumných problémů a v hodnocení lidského chování a jeho dopadu na zdraví, psychickou pohodu a kvalitu života. -umět se zapojit do vědecké diskuse s psychologickými tématy ve vztahu ke zdraví -umět popularizovat nejnovější poznatky v psychologii zdraví a názorně je předávat odborné i laické veřejnosti v českém i anglickém jazyce.
Osnova
 • Obsah předmětu: Týden 1: Rozlišení oborů klinické psychologie, psychologie zdraví a oblasti veřejného zdraví - cíle, zaměření a metody oborů Týden 2-3: Sociálně ekologický rámec vlivů na zdraví, nerovnosti ve zdraví populace, kontrast individuálních a systémových přístupů k podpoře zdraví Týden 4-6: Individuální a interpersonální faktory ovlivňující zdraví Týden 5-7: Motivované chování a změna chování; intervenční přístupy Týden 8-10: Inovativní trendy a využitelnost technologie ve výzkumu psychologie zdraví a přístupů veřejného zdraví Týden 11-13: Integrace témat ve vztahu k specifickému výzkumnému tématu studenta, vypracování seminární práce
Literatura
  povinná literatura
 • Marks, D.F., Murray, M. (2015). Health Psychology: Theory, Research and Practice. SAGE publications.
 • Health behavior and health education : theory, research, and practice. Edited by Karen Glanz - Barbara K. Rimer - Frances Marcus Lewis. 3rd ed. San Francisco: Jossey-Bass, 2002, xxx, 583. ISBN 0787957151. info
  doporučená literatura
 • BROWNSON, Ross C. Evidence-based public health. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2011, xvii, 293. ISBN 9780195397895. info
 • BRANNON, Linda a Jess FEIST. Health psychology : an introduction to behavior and health. 7th ed. Belmont, Calif.: Wadsworth, 2010, xx, 570. ISBN 9780495601326. info
 • The handbook of health behavior change. Edited by Sally A. Shumaker - Judith K. Ockene - Kristin A. Riekert. 3rd ed. New York: Springer Pub. Co., 2009, xxxi, 827. ISBN 0826115454. info
 • Health psychology in practice. Edited by Susan Michie - Charles Abraham. 1st pub. London: Blackwell Publishing, 2004, xiv, 416. ISBN 1405110899. info
  neurčeno
 • From public health to wellbeing : the new drive for policy and action. Edited by Paul Walker - Marie John. 1st ed. New York: Palgrave Macmillan, 2012, xvii, 190. ISBN 9780230278851. info
 • Ethics, prevention, and public health. Edited by Angus Dawson - M. F. Verweij. New York: Oxford University Press, 2007, x, 234 p. ISBN 0199290695. info
 • KERR, Charles, Richard A. TAYLOR a Gregory HEARD. Handbook of public health methods. Sydney: McGraw-Hill Companies, 1998, xvi, 778. ISBN 0074701738. info
Výukové metody
Diskuze Sokratovský rozhovor Kritické myšlení Skupinové a kooperativní učení
Metody hodnocení
Zápočet bud udělen na základě: a) Aktivní účasti na konzultacích a vypracování průběžných úkolů (60b) b) Seminární práce (40b). Z celkových 100 bodů musí student obdržet alespoň 61, aby mu/jí byl udělen zápočet.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2024/PSYd0140