PSYd0153 Odborná recenzovaná publikace II b

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Lukas Blinka, PhD. (přednášející)
Mgr. Hynek Cígler, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Iveta Koblic, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Jan Roubal, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michaela Juchelková (pomocník)
Garance
prof. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.
Katedra psychologie – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
Splnění podmínek předmětu PSY0010_2a
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvoj publikačních dovedností. Předpokládá se, že výstup z tohoto předmětu bude tvořit součást dizertační práce, není to však podmínka.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- zvážit a zapracovat připomínky recenzentů
- reagovat na připomínky recenzentů v průvodním dopise
Osnova
  • 1. Vypořádání se s připomínkami recenzentů
  • 2. Provedení jazykových korektur
  • 3. Odeslání rukopisu k recenznímu řízení do časopisu
Literatura
  • Publication manual of the American Psychological Association. Sixth edition. Washington, DC: American Psychological Association, 2010, xviii, 272. ISBN 9781433805622. info
Výukové metody
Mentoring a konzultace se školitelem, případně dalšími relevantními odborníky.
Metody hodnocení
Podmínkou pro uznání publikace je
- pozice jediného či prvního autora, případně zásadní autorský podíl, není-li student v pozici prvního autora
- přijetí rukopisu k publikaci v odborném recenzovaném časopise (alternativně lze uznat též přijetí kapitoly k publikaci v editované monografii publikované v prestižním mezinárodním nakladatelství)
Uznání, příp. neuznání výstupu je v kompetenci školitele.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.