PSYd0154 Odborná recenzovaná publikace V

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 10 kr. (od 1 krok 1 kred). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Lukas Blinka, PhD. (přednášející)
Mgr. Hynek Cígler, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Iveta Koblic, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Jan Roubal, Ph.D. (přednášející)
prof. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michaela Juchelková (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Jan Roubal, Ph.D.
Katedra psychologie – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
Žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvoj publikačních dovedností.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- zvolit vhodný časopis pro publikaci svého výstupu
- zpracovat výstupy své práce do podoby odborné publikace v souladu s aktuálním oborovým standardem a specifickými požadavky časopisu
- spolupracovat s případnými dalšími členy autorského kolektivu
- připravit se na požadavky publikování v režimu open-science
- formulovat průvodní dopis a zaslat článek do recenzního řízení s potřebnými náležitostmi
Osnova
 • 1. Formulace publikačního záměru a volba časopisu
 • 2. Vytvoření osnovy rukopisu a případné rozdělení rozdělení úkolů mezi spoluautory
 • 3. Sepsání pracovní verze rukopisu
 • 4. Zapracování připomínek školitele
 • 5. Provedení jazykových korektur
 • 6. Příprava a zkompletování doplňujících materiálů
 • 7. Odeslání rukopisu k recenznímu řízení do časopisu
 • 8. Vypořádání se s připomínkami recenzentů
Literatura
 • Publication manual of the American Psychological Association. Sixth edition. Washington, DC: American Psychological Association, 2010, xviii, 272. ISBN 9781433805622. info
Výukové metody
Mentoring a konzultace se školitelem, případně dalšími relevantními odborníky.
Metody hodnocení
Podmínkou pro uznání publikace je
- pozice jediného či prvního autora, případně zásadní autorský podíl, není-li student v pozici prvního autora
- přijetí rukopisu k publikaci v odborném recenzovaném časopise (alternativně lze uznat též přijetí kapitoly k publikaci v editované monografii publikované v prestižním mezinárodním nakladatelství)
Uznání, příp. neuznání výstupu je v kompetenci školitele.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2024/PSYd0154