PSYd0156 Impaktovaná publikace (b)

Fakulta sociálních studií
jaro 2023
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Lukas Blinka, PhD. (přednášející)
Mgr. Hynek Cígler, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Iveta Koblic, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Jan Roubal, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michaela Procházková (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
Splnění podmínek předmětu PSY0011a
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvoj publikačních dovedností. Předpokládá se, že výstup z tohoto předmětu bude tvořit součást dizertační práce, není to však podmínka.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- zvážit a zapracovat připomínky recenzentů
- reagovat na připomínky recenzentů v průvodním dopise
Osnova
  • 1. Vypořádání se s připomínkami recenzentů
  • 2. Provedení jazykových korektur
  • 3. Odeslání reevidovaného rukopisu k recenznímu řízení do časopisu
Literatura
    povinná literatura
  • Publication manual of the American Psychological Association. Sixth edition. Washington, DC: American Psychological Association, 2010. xviii, 272. ISBN 9781433805622. info
Výukové metody
Mentoring a konzultace se školitelem, případně dalšími relevantními odborníky.
Metody hodnocení
Kritériem pro uznání publikace je
- pozice jediného či prvního autora, případně zásadní autorský podíl, není-li student v pozici prvního autora
- přijetí rukopisu k publikaci v časopise s IF
Uznání, příp. neuznání výstupu je v kompetenci školitele.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2023/PSYd0156