PSYd0158 Research in international context (zvaní přednášející)

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
0/0/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Hynek Cígler, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Stanislav Ježek, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Jan Roubal, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michaela Juchelková (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Jan Roubal, Ph.D.
Katedra psychologie – Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie – Fakulta sociálních studií
Předpoklady
Bez prerekvizit
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Tento předmět poskytne doktorandským studentům v Klinické psychologii příležitost zorientovat se v problematice mezinárodního kontextu výzkumu klinické psychologie a psychoterapie. Studenti se seznámí s obsahem výzkumné práce zahraničních expertů a budou se věnovat nezávislému studiu na základě doporučené literatury související s prací těchto expertů. Navíc rozšíří tuto literaturu o dodatečné zdroje v souvislosti se svými specifickými oblastmi výzkumu. V rámci konzultací bude kladen důraz na kritické hodnocení vystoupení a přínosu zahraničních expertů a jejich vědecké práce.
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu budou studenti: - umět vysvětlit základní principy současného výzkumu v oblasti klinické psychologie a psychoterapie v mezinárodním kontextu. - umět charakterizovat směřování současného výzkumu v oblasti klinické psychologie a psychoterapie v mezinárodním kontextu.- umět popsat základní výzkumné metody používané v problematice mezinárodního kontextu výzkumu klinické psychologie a psychoterapie. - znát terminologii hlavních pojmů psychologického a psychoterapeutického výzkumu v anglickém jazyce. - disponovat znalostmi o současných výzkumných metodách a tématech výzkumu v oblasti klinické psychologie a psychoterapie v mezinárodním kontextu. Po ukončení předmětu budou studenti schopni: - vyhledávat a rozumět odborným primárním zdrojům publikovaným v Anglickém jazyce a se zaměřením na výzkum v oblasti klinické psychologie a psychoterapie v mezinárodním kontextu. -integrovat metodologické přístupy a poznatky z výzkumu v oblasti klinické psychologie a psychoterapie v mezinárodním kontextu. - umět aplikovat metody používané v výzkumu v oblasti klinické psychologie a psychoterapie v mezinárodním kontextu k řešení vlastních výzkumných problémů. -umět se zapojit do vědecké diskuse v oblasti výzkumu klinické psychologie a psychoterapie v mezinárodním kontextu.
Osnova
  • Obsah předmětu: Přednášky a semináře hostujících mezinárodních expertů v oblasti výzkumu klinické psychologie a psychoterapie. Průběžné studium související literatury.
Literatura
  • Feedback-informed treatment in clinical practice : reaching for excellence. Edited by David S. Prescott - Cynthia L. Maeschalck - Scott D. Miller. Washington, DC: American psychological association. x, 368. ISBN 9781433827747. 2017. info
  • WAMPOLD, Bruce E. a Zac E. IMEL. The great psychotherapy debate : the evidence for what makes psychotherapy work. Second edition. New York: Routledge. x, 323. ISBN 9780805857092. 2015. info
  • The heart & soul of change : delivering what works in therapy. Edited by Barry L. Duncan - Scott D. Miller - Bruce E. Wampold - Mark A. Hubble. Second edition. Washington, D.C.: American Psychological Association. xxix, 455. ISBN 9781433807091. 2010. info
  • FISHMAN, Daniel B. The case for pragmatic psychology. Edited by Donald R. Peterson. New York: New York University Press. xxvii, 387. ISBN 0814726755. 1999. URL info
Výukové metody
Přednášky, semináře, studium povinné a rozšiřující literatury, konzultace.
Metody hodnocení
Osvojení si požadované látky bude ověřeno psanou kritickou reflexí studenta.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, podzim 2024, jaro 2025.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2024/PSYd0158