PSYn4060 Psychoterapie

Fakulta sociálních studií
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.
Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra psychologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 22. 9. 14:00–15:40 U33, Čt 6. 10. 14:00–15:40 U32, Čt 20. 10. 14:00–15:40 U32, Čt 3. 11. 14:00–15:40 U32, Čt 1. 12. 14:00–15:40 U32
Předpoklady
! PSY406 Psychoterapie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět provádí po psychoterapii 20. století. Soustředí se na základy psychoterapie - poznatky o vztahu psychoterapeut - klient, na obecné faktory a specifické faktory hlavních přístupů. V historii psychoterapie jsou zdůrazněny psychoanalýza, kognitivně behaviorální přístupy, existenciální a humanistické terapie a systemické (rodinné) přístupy. Na konci kurzu bude student schopen znát přínos několika desítek hlavních osobností psychoterapie 20. století. Cíle kurzu jsou: porozumění základním léčebným faktorům v psychoterapii; získání přehledu o společných faktorech a o rozdílech v hlavních směrech v psychoterapii 20. století.
Výstupy z učení
Student bude schopen pokročilého přehledu o vývoji a utváření psychoterapie v minulém století, zná všechny základní modality psychoterapie, umí určit hlavní léčebné faktory v psychoterapii. Umí psychoterapii odlišit od příbuzných disciplín.
Osnova
 • 1. Úvod do psychoterapie: Terapeutické faktory, které působí změnu. Teorie společných a specifických faktorů.
 • 2. Stádia změny v psychoterapeutickém procesu.
 • 3. Hlavní úkol terapeuta z pohledu různých přístupů. Rozdíl mezi objasňujícími přístupy a přístupy zaměřenými na nácvik a zvládání
 • 4. Péče psychoterapeuta o sebe sama. Supervize a intervize práce. Výcviky v psychoterapii. Etický kodex a etika v práci psychoterapeuta. Vzdělávání. Odborná literatura, časopisy.
 • 5. Hlavní psychoterapeutické směry ve 20. století, jejich základní koncepty a terminologie: hledání shod v rozdílech
 • 6. Psychoanalýza.
 • 7. Vybrané vizitky několika protikladných osobností: Laing a May (existenciální psychoterapie), Wolpe (behaviorální terapie), Marmor.
 • 8. Výhled do budoucna (z pohledu směrů) – Delfská metoda odhadu důležitosti hlavních psychoterapeutických směrů v roce 2010.
 • 9.Integrace v psychoterapii. Integrativní a eklektická psychoterapie. Hnutí eklektické práce v psychoterapii. Působení Sola Garfielda, Johna Norcrosse a dalších.
 • 10. Výzkum v psychoterapii. Historie výzkumu v psychoterapii. Grawe, Timuĺák. Srovnávací výzkum účinnosti psychoterapeutických postupů.
 • 11. Léta 1955 až 1970 v americké (a nejen americké) psychoterapii – vznikání nových škol.
 • 12. Co se lze naučit z „Psychoterapeutických systémů“ Norcrosse a Prochasky
 • 13. Další témata z historie psychoterapie 20. století.
Literatura
 • Teorie a praxe skupinové psychoterapie (Variant.) : Teorie & praxe skupinové psychoterapie. info
 • MOŽNÝ, Petr a Ján PRAŠKO. Kognitivně-behaviorální terapie : úvod do teorie a praxe. Vyd. 1. V Praze: Triton, 1999. 304 s. ISBN 8072540386. info
 • PROCHASKA, James O. a John C. NORCROSS. Psychoterapeutické systémy : průřez teoriemi. Praha: Grada, 1999. 479 s. ISBN 8071697664. info
 • VYMĚTAL, Jan. Obecná psychoterapie. Vyd. 1. Praha: Psychoanalytické nakladatelství J. Kocourek, 1997. 295 s. ISBN 80-86123-02-2. info
 • KRATOCHVÍL, Stanislav. Skupinová psychoterapie v praxi. 1. vyd. Praha: Galén, 1995. 329 s. ISBN 8085824205. info
 • KNOBLOCH, Ferdinand a Jiřina KNOBLOCHOVÁ. Integrovaná psychoterapie. Vyd. 1. Praha: Grada, Avicenum, 1993. 376 s. ISBN 8071690279. info
 • LANGMEIER, Josef, Karel BALCAR a Jan ŠPITZ. Dětská psychoterapie. Praha: Avicenum, zdravotnické nakladatelství, 1989. 293 s. info
 • KONDÁŠ, Ondrej. Psychoterapia a reedukácia : učebnica pre filozofické fakulty. Vyd. 1. Martin: Osveta, 1985. 291 s. info
 • KRATOCHVÍL, Stanislav. Psychoterapie. Vydání druhé. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967. 137 stran. info
Výukové metody
Teoretická příprava. Příprava prezentace.
Metody hodnocení
Studenti vypracovávají dva průběžné úkoly. 1. prezentaci osobnosti nebo směru v psychoterapii. 2. recenzi psychoterapeutické knihy z posledních 3 let, nebo překlad článku, nebo esej. Možné je i vypracování kazuistiky - pouze pro ty, kdo mají kontakt s praxí.
Závěrečný zkouškový test.
Informace učitele
http://www.fss.muni.cz/psych/studium.html
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2022/PSYn4060