PUPn4403 Economics

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 8 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 67 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/67, pouze zareg.: 2/67, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 2/67
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
To understand the macroeconomics and use it for macroeconomic policy analysis.
Výstupy z učení
At the end of the course students should be able to: to appraise policy impact on economic efficiency; to distinguish short-run and medium-run effects of macroeconomic policy.
Osnova
 • The Composition of GDP
 • The Equilibrium Output
 • The Financial Markets
 • The IS Relation and the LM Relation
 • Fiscal Policy and Monetary Policy in the IS-LM Model
 • The Labor Market
 • Wage Determination
 • The AS-AD Model
 • Equlibrium in the Short Run and in the Medium Run
 • Fiscal Policy and Monetary Policy in the AS-AD Model
Literatura
  povinná literatura
 • BLANCHARD, Olivier Jean. Macroeconomics. 3rd ed. New York: Prentice-Hall, 2003. xxiii, 583. ISBN 0-13-110301-6. info
  doporučená literatura
 • HYMAN, David N. Macroeconomics. Edited by Donald P. Maxwell. Homewood: Irwin, 1989. 343 s. ISBN 0256074895. info
Výukové metody
Homework. Check questions.
Metody hodnocení
Feedback to homework; The written exam
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2020/PUPn4403