PUPn4419 Contemporary problems in European welfare states

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 31 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/31, pouze zareg.: 0/31
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The goal of the course is to advance the knowledge about contemporary Czech and European social policy and to develop the abaility of the students of the creative application of their theoretical, methodological amd merit knowledge gained in the other courses within analysis, evaluation and preparation of the policies aimed to solve the current problems of social policy in the Czech Republic.
Výstupy z učení
Learning outcomes - at the end of the course the student is able - to identify key dilemmas solved in social policy today - to formulate criteria along which the approach to these dilemmas would be assessed - operacionalize siutable indicators to these criteria - to assess policies in different fields - to formulate and argue on own solutions of solving the dilemmas
Osnova
  • Topics 1 Pension reform 2 Employment policy 3 Family policy 4 Social assistance, services and social inclusion Each topic is discussed in three seminars: 1 General aspects. Ethical choices. 2 Analysis and evaluation of the existing and suggested solutions. 3 Elaboration and argumentation on own proposals - solutions.
Literatura
    povinná literatura
  • Gallie D., Paugam S. Welfare Regimes and the Experience of Unemployment in Europe. Oxford Univ. Press 2000,
  • Saxonberg, S., Sirovátka, T. 2006 Failing Family Policy in Post-Communist Central Europe. Journal of Comparative Policy Analysis 8 (2): 189-206.
  • Saraceno, Ch. (ed) 2002. Social Assistance Dynamics in Europe. National and Local Poverty Regimes. Bristol: The Policy Press,
  • Esping Andersen, G., Gallie, D., Hemerijck, A. a J. Myles 2002. Why We Need a New Welfare State? A New Welfare Architecture for Europe. Oxford: Oxford University Press.
  • • Castles, F.G. 2003. "The world turned upside down: below replacement fertility, changing preferences and family-friendly public policy in 21 OECD countries." Journal of European Social Policy 13 (3): 209-227.
Výukové metody
Zadání literatury a úkolů k zpracování. Prezentace úkolů na semináři, diskuse. Zpětná vazba na seminární práci.
Metody hodnocení
control of home tasks for each seminar assessment of seminar paper exam - discussion on seminar paper
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2020/PUPn4419