SAN108 Etnografické metody a terénní výzkum

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D. (přednášející)
Ing. Bc. Martina Nedomová, DiS. (přednášející)
Mgr. Blanka Farkašová (přednášející)
Garance
doc. Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 19. 9. 8:00–9:40 U35, Čt 26. 9. 8:00–9:40 U35, Čt 3. 10. 8:00–9:40 U35, Čt 10. 10. 8:00–9:40 U35, Čt 17. 10. 8:00–9:40 U35, Čt 24. 10. 8:00–9:40 U35, Čt 31. 10. 8:00–9:40 U35, Čt 7. 11. 8:00–9:40 U35, Čt 14. 11. 8:00–9:40 U35, Čt 21. 11. 8:00–9:40 PC25, Čt 28. 11. 8:00–9:40 PC25, Čt 5. 12. 8:00–9:40 U35, Čt 12. 12. 8:00–9:40 U35
Předpoklady
! SANb1003 Etnografické metody && ! NOW ( SANb1003 Etnografické metody )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
cílem kurzu je poskytnout vhled do metodologie sociálních věd
Výstupy z učení
po absolvování kurzu budou studující schopni - definovat základní pojmy metodologie sociálních věd - rozlišit mezi logikou výzkumu v přírodních a sociálních vědách - pochopit rozdíl mezi kvantitativním a kvalitativním výzkumem - definovat výzkumný problém
Osnova
 • základní pojmy: indukce, dedukce, paradigma, věda
 • kvantitativní a kvalitativní výzkum
 • etika
 • etnografie a terénní výzkum
 • rozhovory
 • nevtíravé techniky
 • analýza dokumentů
 • interpretace a analýza dat
Literatura
 • HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum : základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a r. Praha: Portál, 2016. 437 stran. ISBN 9788026209829. info
 • SILVERMAN, David. Ako robiť kvalitatívny výskum : praktická príručka. Translated by Martin Štulrajter. Bratislava: Ikar, 2005. 327 s. ISBN 8055109044. info
 • DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost :příručka pro uživatele. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 374 s. ISBN 9788024601397. info
Výukové metody
přednášky, semináře, workshopy, samostudium
Metody hodnocení
průběžné úkoly (30%)
závěrečná zkouška (35%)
závěrečná esej (35%)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2019/SAN108