SANb1004 Seminář k etnografickým metodám a terénnímu výzkumu

Fakulta sociálních studií
jaro 2023
Rozsah
0/2/0. 9 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kateřina Čanigová (cvičící)
Ing. Soňa Enenkelová (pomocník)
Garance
doc. Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: doc. Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
( SANb1003 Etnografické metody || SAN108 Etnografické metody ) && ! SAN109 Seminár k etnograf. metodám
zájem o předmět
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámit studující se základními metodami terénního výzkumu v sociální antropologii, vyzkoušet vybrané metody v praxi
Výstupy z učení
Student bude schopen identifikovat základní výzkumné metody SAN, rozpoznat kontext, ve kterém jsou používány a navrhnut vhodnou metodu pro konkrétní zkoumané téma. Bude schopen docenit časovou, finanční i emoční náročnost jednotlivých metod.
Osnova
  • Sledujte prosím aktuální katalog pro váš imatrikulační ročník
Literatura
    povinná literatura
  • HAMMERSLEY, Martyn a Paul ATKINSON. Ethnography: principles in practice. 3rd ed. London: Routledge, 2007. ISBN 978-0-415-39605-9.
Výukové metody
Samostatná práce, diskuse, prezentace, domácí příprava
Metody hodnocení
Sledujte prosím aktuální sylabus daného imatrikulačního ročníku.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
!SAN109 && !NOW(SAN109).
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.