SANb1007 Kritická interpretace náboženství

Fakulta sociálních studií
jaro 2023
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Irena Kašparová, M.A., Ph.D. (přednášející)
Ing. Soňa Enenkelová (pomocník)
Garance
Irena Kašparová, M.A., Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Irena Kašparová, M.A., Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! SAN102 Kritická interpretace náboženství
Nejsou
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Představit základní koncepty antropologie náboženství, seznámit s oborovou terminologií, nahlédnout propojení kosmologie s organizací kultury a společnosti.
Výstupy z učení
Schopnost napsat akademickou práci na téma antropologie náboženství schopnost identifikovat propojení kosmologie s hodnotovou škálou společnosti analyzovat současné poznání v oblasti antropologie náboženství
Osnova
  • 1. Konstrukce náboženství jako antropologické kategorie 2. Mýtus a kosmologie 3. Animismus, animatismus a totemismus 4. Rituál 5. Interpretace náboženství 6. Gender a náboženské ztělesňování 7. Modernita a sekularizace: politická náboženství 8. Šamanismus 9. Čarodějnictví a zlý pohled 10. Smrt
Literatura
    povinná literatura
  • Bowie, F. 2008. Antropologie náboženství. Praha: Portál,
Výukové metody
Přednášky, semináře, samostatná práce, prezentace projektu
Metody hodnocení
50% esej, 50% prezentace projektu
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.