SANb1008 Politická a ekonomická antropologie

Fakulta sociálních studií
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
Irena Kašparová, M.A., Ph.D. (přednášející)
Patrick Laviolette, PhD. (přednášející)
Garance
Patrick Laviolette, PhD.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Patrick Laviolette, PhD.
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 10:00–11:40 U35
Předpoklady
! SAN106 Politická a ekonomická antropologie && ! NOW ( SAN106 Politická a ekonomická antropologie )
Absolvovanie kurzu si vyžaduje schopnosť čítať odbornú literatúru v angličtine
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je poskytnout studujícím základní přehled klíčových témat v ekonomické a politické antropologii. Kurz je rozdělen na dva základní bloky. První část je zaměřena na témata politické antropologie a sleduje jak antropologické a sociálně vědné teorie a etnografie moci, politiky tak také různé otázky a problémy týkající se konkrétních uspořádání politické moci. Kurz se v této části zabývá tématy, jako jsou na příklad: pojetí moci a politiky v tradičních a v současných společnostech, kolonialismus a postkolonialismus, ideologie, governmentalita, symbolická moc či biomoc a biopolitika. Druhý blok se orientuje především na otázky spojené s ekonomickou antropologií, na vývoj konceptualizací ekonomického jednání v antropologii a na témata zformování struktur současné tržní a globální ekonomiky.
Výstupy z učení
Po absolvování kurzu by (si)studenti
- měli osvojit antropologický prístup ke zkoumání ekonomických a politických jevů
- měli znát etnografické práce v téhle oblasti.
Osnova
 • 1. Úvod do kursu a rozdělení seminárních prací. Maximalistické a minimalistické vymezení politična. 2. Moc a legitimita; moc a sociální stratifikace 3. Nestátní společnosti, raný a tradiční stát 4. Geneze moderního státu 5. Byrokracie a governmentalita 6. Nacionalismus 7. čtecí týden Četba vybrané knihy přidělené na úvodní hodině, práce na anotaci 8. Kultúrne interpretácie ekonomického jednania a základne dilemy ekonomickej antropológie 9. Debata formalistov a substantivistov 10. Ekonomická antropológia po debate formalistov a substantivistov 11. Peniaze, trh a financie 12.Kapitalizmus a modernita 13. Globálny kapitalizmus a svetový systém Definitívna a záväzná verzia sylabu bude zverejnená po začiatku semestra v organizačných pokynoch v ISe
Literatura
  povinná literatura
 • HANN, C. M. a Keith HART. Economic anthropology : history, ethnography, critique. Cambridge, UK: Polity Press, 2011. x, 206. ISBN 9780745644837. info
  doporučená literatura
 • A handbook of economic anthropology. Edited by James G. Carrier. Northhampton, MA: Edward Elgar, 2005. xvi, 584. ISBN 1845429524. info
 • WILK, Richard R. Economies and cultures : foundations of economic anthropology. Boulder, Colo.: WestviewPress, 1996. xvii, 189. ISBN 0813320585. info
 • The social life of things :commodities in cultural perspective. Edited by Arjun Appadurai. 1st ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1986. xiv, 329 s. ISBN 0-521-35726-8. info
  neurčeno
 • LEWELLEN, Ted C. Political anthropology : an introduction. 3rd ed. Westport, Conn.: Praeger, 2003. xii, 262. ISBN 0897898915. info
 • KURTZ, Donald V. Political anthropology : power and paradigms. Boulder, Colo.: Westview Press, 2001. viii, 251. ISBN 0813338042. info
 • BALANDIER, Georges. Politická antropologie : Anthropologie politigue (Orig.). Praha: Dauphin, 2000. 285 s. ISBN 80-86019-90-X. info
 • Political anthropology. Edited by Marc J. Swartz - Victor W. Turner - Arthur Tuden. 1st pub. Chicago: Aldine publishing company, 1966. viii, 309. info
Výukové metody
přednášky, diskuse, kritické čtení textů, skupinový projekt
Metody hodnocení
- 2 testy
- písomná skúška
- esej
Informace učitele
Definitívna a záväzná verzia sylabu bude zverejnená po začiatku semestra v organizačných pokynoch v ISe
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2021/SANb1008