SANb2003 Antropologie a islám

Fakulta sociálních studií
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Attila Kovács, Ph.D. (přednášející), Irena Kašparová, M.A., Ph.D. (zástupce)
Garance
Irena Kašparová, M.A., Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Irena Kašparová, M.A., Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! SAN215 Antropologie a islám
Zájem o předmět
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: porozumět antropologickému studiu islámu a vysvětlit jeho genezi; použít informace o současném islámu v diskusích náboženského fundamentalismu; předkládat odůvodněná (argumentačně promyšlená) tvrzení o vztahu islámu a evropské kultury.
Výstupy z učení
Student bude schopen napsat analytickou práci na téma islám a antropologie, povede argumentačně podpořenou diskusi na téma islám a antropologie
Osnova
 • 1. Úvod
 • 2. Islám a antropológia / „antropológia islámu“
 • 3. Muhammad a umma: koncepcie islámských dejín a spoločnosti
 • 4. Korán a sunna: texty a konštrukcia islámskej tradície 5. Rituály a prax: štruktúry muslimského života
 • 6. Jazyk, moc, autorita, islámske inštitúcie
 • 7. Orientalizmus
 • 8. Islámske identity, ženy a gender
 • 9. Islámsky aktivizmus: „fundamentalizmus“ a „islamizmus“
 • 10.Antropologické pohľady na islám a muslimov
 • 11.Prezentácie seminárnych skupín
 • 12.Závery
Literatura
 • Judaismus, křesťanství, islám : slovník (Variant.) : Slovník : judaismus, křesťanství, islám. info
 • Ethno-nationalism, Islam and the state in the Caucasus : post-Soviet disorder. Edited by Moše Gammer. New York, NY: Routledge, 2007. xvii, 233. ISBN 9780415423458. info
 • PELTRE, Christine. Orientalism. Paris: Terrail/Édigroup, 2004. 253 s. ISBN 2879392802. info
 • ASAD, Talal. Formations of the secular : Christianity, Islam, modernity. Stanford, Calif.: Stanford University Press, 2003. 269 s. ISBN 0804747687. info
 • Orientalism : a reader. Edited by A. L. Macfie. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2000. x, 382. ISBN 0748614419. info
 • GERGES, Fawaz A. America and political islam : clash of cultures or clash of interests? 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 1999. xii, 282. ISBN 0521639573. info
Výukové metody
Přednášky, semináře
Metody hodnocení
projekt, ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován jednorázově.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.