SANb2005 Antropologie, roboti, stroje

Fakulta sociálních studií
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! SAN268 Antropologie, roboti, stroje
nejsou
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Roboti, stroje těla je bakalářský kurz, jehož cílem je: 1) seznámení se s aktuálními teoriemi a výzkumy v oblastech umělého života, kybernetické či digitální tělesnosti a nejen lidské subjektivity. Budeme zde probírat hlavně teorie a texty, které se věnují genealogii postavy člověka, kyborga a obecně fenoménu posthumanismu. Zde budeme číst texty Donny Haraway, Rosi Braidotti či Katherine Hayles. Dále je cílem kurzu 2) seznámit se se základními etnografiemi, které se zaměřují na vztah mezi člověkem a strojem/robotem, a které se zabývají tím, jakými způsoby se definují a žijí pospolu různé human a non-human postavy. Zde se budeme věnovat převážně etnografiím Stefana Helmreicha a Ebena Kirkseyho. Posledním 3) cílem kurzu je prostřednictvím konkrétních studentských projektů spolu-vytváření kurzu na základě průběžné spolupráce všech zúčastněných. Povinně-volitelný kurz rozvíjí znalosti z povinného teoretického kurzu SANb1005.
Výstupy z učení
Orientace v tématice, schopnost kritické reflexe zadaných témat, kritická esej
Osnova
  • 1. Úvod do kurzu 2. Postava „anthropos“. Idea člověka a její genealogie, práce na Subjektu 3. Post-humanismus, Transhumanismus_ Nikdy jsme nebyli „jenom lidští“ 4. Stroj jako Jiný_ Golem, Robot, Kyborg 5. Kybernetická antropologie 6. Bio-digitální síť, my² 7. Multispecies etnografie a její možnosti 8. Kritika humanismu a kritika post-humanismu 9. Workshop/Experti/Projekty 10. Robotické společnosti 4.0 11. Postava člověka ve 21. Století_ studia softwaru, sociální a emoční programování
Literatura
    povinná literatura
  • Kirksey, S. Eben, Helmreich, Stefan. 2010. „The Emergence of Multispecies Ethnography”. Cultural Anthropology 25(4):545-575. Kohn, Eduardo (2013) How Forests Think: Toward an Anthropology Beyond the Human. University of California.
Výukové metody
Přednášky, semináře, diskuse
Metody hodnocení
sledujte prosím aktuální sylabus pro danou kohortu
Další komentáře
Předmět je vyučován jednorázově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.