SANb2024 Věk, životní cyklus a stárnutí: Antropologická perspektiva

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: doc. Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 12:00–13:40 U35
Předpoklady
žádné
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz seznamuje studující s přístupem antropologie ke zkoumání věku, životního cyklu a stárnutí. nabízí tak studujícím antropologické nástroje pro pochopení vysoce relevantního tématu dnešní doby. Důraz je kladen na metodologické otázky výzkumu, na konceptualizaci životního cyklu v antropologické tradici i na přístup antropologie k jednotlivým fázím životního cyklu. Studující po absolvování kurzu získají ucelený pohled na mezigenerační vztahy a jejich vyjednávání v kulturním, společenském i historickém kontextu. Navazuje a rozvíjí povinné kurzy SANb1006, SANb1003 a SANb1004.
Výstupy z učení
Studující po absolvování kurzu kriticky nahlíží procesy stárnutí a péče nejen v souvislosti s tělesností a tělem, ale rovněž z pohledu různých diskurzů moci, síly a nadřazenosti. Reflektují měnící se hodnoty společnosti na dané téma a vhodně je kontextualizují.
Osnova
 • 1. týden Uvedení do kurzu.
 • 2. týden Životní cyklus v antropologii: od gerontoantropologie k multigeneračnímu přístupu
 • 3. týden Klasické výzkumy v antropologii stárnutí 4. týden Konceptualizace mezigeneračních vztahů: antropologická perspektiva
 • 5. týden Metodologie zkoumání životního cyklu 1: výzvy ve výzkumu dětství
 • 6. týden Metodologie zkoumání životního cyklu 2: výzvy ve výzkum stárnutí
 • 7. týden Čtecí týden
 • 8. týden Vnukovství - mezigenerační vztahy perspektivou nejmladší generace
 • 9. týden “Prostřední generace” - sendvičová generace v kvalitativních výzkumech
 • 10. týden Prarodičovství - přístupy a podoby
 • 11. týden Stárnutí v kulturním kontextu
 • 12. týden Workshop: kulturní vzorce stárnutí v českém prostředí
Literatura
 • SPYROU, Spyros. Disclosing childhoods : research and knowledge production for a critical childhood studies. London: Palgrave Macmillan, 2018. ix, 241. ISBN 9781137479037. info
 • Anthropological perspectives on care : work, kinship, and the life-course. Edited by Erdmute Alber - Heike Drotbohm. First published. New York: Palgrave Macmillan, 2015. x, 237. ISBN 9781137513434. info
 • DAVIES, Hayley. Understanding children's personal lives and relationships. First published. Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan, 2015. vii, 224. ISBN 9781137030061. info
 • Contemporary grandparenting : changing family relationships in global contexts. Edited by Sara Arber - Virpi Timonen. First published. Bristol: The Policy Press, 2012. xiii, 270. ISBN 9781847429681. info
 • Family relationships in later life. Edited by Timothy H. Brubaker. 2nd ed. Newbury Park, Calif.: SAGE, 1990. 1 online. ISBN 9781483325347. info
Výukové metody
přednáška, seminář, skupinový projekt, prezentace, esej
Metody hodnocení
diskuse na seminářích, skupinový projekt a jeho prezentace, závěrečná esej
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2020/SANb2024