SOC103 Obecná sociologická teorie

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Kubala (cvičící), Mgr. Ivana Rapoš Božič, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Jan Váňa (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 12:00–13:40 P52
Předpoklady
! NOW ( SOCb1003 Obecná sociologická teorie )&&! SOCb1003 Obecná sociologická teorie
Zápis je podmíněn absolvováním kursů SOC 101, SOC 104, a SOC 105
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: se orientovat v základních paradigmatech a tématech současné sociologické teorie;
porozumět a vysvětlit klíčové koncepty a výkladové schémata, které se v sociologických paradigmatech uplatňují a činí z nich výzkumné programy pro empirické analýzy;
rozeznávat interpretační možnosti jednotlivých paradigmat a jejich klíčových konceptů při analýze konkrétních sociálních problémů;
identifikovat a formulovat sociální problémy v sociologickém jazyce, zasazovat je do obecného sociologického konceptuálního rámce
interpretovat výsledky různých typů empirických výzkumů s ohledem na širší sociální souvislosti a jejich specifická zadání.
Výstupy z učení
Znalost základního analytického aparátu obecné sociologie Schopnost pochopit základní sociální procesy na mikro i makro úrovni Základní znalost procesů modernizace Schopnost přesně a relevantně používat analytický aparát pro vysvětlení různorodých sociálních procesů a problémů
Osnova
 • Úvod do kurzu
 • Makro a mikrosociologie: každodennost a sociální interakce
 • Společnost jako objektivní realita
 • Společnost jako subjektivní realita
 • Struktura a jednání I: Habitus a sociální pole
 • Struktura a jednání II: Dominace a symbolická moc
 • Struktura a jednání III: Logika sociálního jednání
 • Institucionální struktury modernity I. institucionální diferenciace
 • Institucionální struktury modernity II: racionalizace a disciplinace
 • Modernita a krize I: krize legitimity
 • Modernita a krize II: reflexivní modernizace
Literatura
 • Etnická různost a občanská jednota. Edited by Radim Marada. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2006. 310 s. ISBN 8073251116. info
 • HARRINGTON, Austin. Moderní sociální teorie : základní témata a myšlenkové proudy. Translated by Hana Antonínová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 495 s. ISBN 8073670933. info
 • FOUCAULT, Michel. Dohlížet a trestat :kniha o zrodu vězení. Translated by Čestmír Pelikán. Praha: Dauphin, 2000. 427 s. ISBN 80-86019-96-9. info
 • HABERMAS, Jürgen. Problémy legitimity v pozdním kapitalismu. Translated by Alena Bakešová - Josef Velek. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 2000. 187 s. ISBN 80-7007-130-3. info
 • BELL, Daniel. Kulturní rozpory kapitalismu. Translated by Lukáš Gjurič. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 1999. 335 s. ISBN 80-85850-84-2. info
 • BERGER, Peter L. a Thomas LUCKMANN. Sociální konstrukce reality :pojednání o sociologii vědění. Translated by Jiří Svoboda. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999. 214 s. ISBN 80-85959-46-1. info
 • BOURDIEU, Pierre. Teorie jednání. Translated by Věra Dvořáková. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1998. 179 s. ISBN 8071845183. info
 • LYOTARD, Jean François. O postmodernismu :postmoderno vysvětlované dětem : postmoderní situace. Translated by Jiří Pechar. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 1993. 206 s. ISBN 80-7007-047-1. info
Výukové metody
přednášky, průběžné pisemné práce.
Metody hodnocení
průběžné písmené práce, písmená zkouška.
Informace učitele
http://is.muni.cz/el/1423/jaro2008/SOC103/index.qwarp
viz sylabus kurzu
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/SOC103