SOC103a Proseminář k obecné sociologické teorii

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. et Mgr. Gábor Oláh, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 20. 2. 12:00–13:40 U34, Čt 27. 2. 12:00–13:40 U34, Čt 5. 3. 12:00–13:40 U34, Čt 12. 3. 12:00–13:40 U34, Čt 19. 3. 12:00–13:40 U34, Čt 26. 3. 12:00–13:40 U34, Čt 2. 4. 12:00–13:40 U34, Čt 9. 4. 12:00–13:40 U34, Čt 23. 4. 12:00–13:40 U34, Čt 30. 4. 12:00–13:40 U34, Čt 7. 5. 12:00–13:40 U34, Čt 14. 5. 12:00–13:40 U34
Předpoklady
! NOW ( SOCb2003 Proseminář k sociol. teorii )&&! SOCb2003 Proseminář k sociol. teorii && SOUHLAS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 20 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen: se orientovat v základních paradigmatech a tématech současné sociologické teorie;
porozumět a vysvětlit klíčové koncepty a výkladové schémata, které se v sociologických paradigmatech uplatňují a činí z nich výzkumné programy pro empirické analýzy;
rozeznávat interpretační možnosti jednotlivých paradigmat a jejich klíčových konceptů při analýze konkrétních sociálních problémů;
identifikovat a formulovat sociální problémy v sociologickém jazyce, zasazovat je do obecného sociologického konceptuálního rámce
interpretovat výsledky různých typů empirických výzkumů s ohledem na širší sociální souvislosti a jejich specifická zadání.
Výstupy z učení
Znalost základního analytického aparátu obecné sociologie Schopnost pochopit základní sociální procesy na mikro i makro úrovni Základní znalost procesů modernizace Schopnost přesně a relevantně používat analytický aparát pro vysvětlení různorodých sociálních procesů a problémů
Osnova
 • Úvodní setkání
 • Konflikt modernity: Borges, Kafka a Čapek: Keller, Jan. 2015. „Modernizace podle svatého Marka (Borges: Evangelium podle Marka), Kafkovský management (Kafka: Zámek), Riziková společnost Karla Čapka (Čapek: Válka s moky).“ 83-110 in Odsouzeni k modernitě. Praha: Novela Bohemica.
 • Dominace, instituce a symbolická moc: White, Hayden. 2007. Literární postupy při reprezentaci faktů in Nový historismus, ed. Bolton, Jonathan. Brno: Host. s. 26-31. Geertz, Clifford. 2007. Krev, peří, dav a peníze in Nový historismus, ed. Bolton, Jonathan. Brno: Host. s. 13-25.
 • Logika sociálního jednání: Balon, Jan and Szaló, Csaba. 2012. “Sociologická teorie jako text.” in Sociální studia: Sociologická teorie 9(1): 7- 11. Reed, Isaac. 2011. Introduction in Interpretation and social knowledge: on the use of theory in the human sciences. Chicago: The University of Chicago Press. s. 1-15. Milan Kundera: Nesmrtelnost - gesto jako sociální instituce
 • Společnost jako objektivní realita: Bourdieu, Pierre. 2010. Prolog/ Flaubert analyzuje Flauberta. in Pravidla umění: geneze a struktura literárního pole. Vyd. 1. Brno: Host. Flaubert, Gustave: Citová výchova
 • Sociologie vědění: Berger, P., Berger, B. & Kellner, H. 1974. The homeless mind. Harmondsworth: Penguin, s. 29-77.
 • Sociologie vědění, socializace a kultura: Mannheim, K. 2007. Problém generací. Sociální studia 1-2, s.11-44.
 • Čtecí týden
 • Modernita a krize legitimity: Adorno, Theodor W, and Max Horkheimer. Exkurs I. Odysseus neboli mýtus a osvícenství in Dialektika osvícenství: filosofické fragmenty. Vyd. 1. Praha: Oikoymenh, 2009. Homér: Odyssea.
 • Modernita: sociální diferenciace, kolektivní identita a občanská inkluze: Holý, Ladislav. 2001. „Kapitola třetí: autostereotypy a národní tradice.“ 78-116 in Malý český člověk a skvělý český národ: národní identita a postkomunistická transformace společnosti. Praha: Sociologické nakladatelství. Buden, Boris. 2013. Konec postkomunismu: od společnosti bez naděje k naději bez společnosti. Praha: Rybka. Druhá a třetí kapitola: 35-78.
 • Teorie strukturace: Giddens, A. 1986. The Constitution of Society. Cambridge: Polity Press, s. 16-34.
 • Moc a vědění: Foucault M. 2007. Předmluva. In: Slova a věci. Brno: Computer press, str. 1-8. Foucault M. 1996. Subjekt a moc. In: Myšlení vnějšku. Praha: Hermann a synové, str. 195-226.
 • Postmodernismus: Harvey, D. 2008. „The Condition of Postmodernity.“ Pp. 176-183 in Steven Seidman, Jeffrey C. Alexander (eds). The New Social Theory Reader. London: Routledge. Hauser, M. 2012. Cesty z postmodernismu. Praha: Filosofia, 1. kapitola + polemika V.Bělohradského (bude upřesněno).
Literatura
 • Keller, Jan. 2015. Odsouzeni k modernitě. Praha: Novela Bohemica.
 • BUDEN, Boris. Konec postkomunismu : od společnosti bez naděje k naději bez společnosti. Translated by Radovan Baroš. V Praze: Rybka, 2013. 292 s. ISBN 9788087067703. info
 • HAUSER, Michael. Cesty z postmodernismu : filosofická reflexe doby přechodu. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 2012. 280 s. ISBN 9788070073827. info
 • HOLÝ, Ladislav. Malý český člověk a skvělý český národ : národní identita a postkomunistická transformace společnosti. Edited by Zdeněk Uherek. 2. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2010. 233 s. ISBN 9788074190186. info
 • ADORNO, Theodor W. a Max HORKHEIMER. Dialektika osvícenství : filosofické fragmenty. Translated by Michael Hauser - Milan Váňa. Vydání první. Praha: Oikoymenh, 2009. 247 stran. ISBN 9788072982677. info
 • BOURDIEU, Pierre. The rules of art : genesis and structure of the literary field. Translated by Susan Emanuel. First published. Cambridge: Polity, 1996. xviii, 410. ISBN 9780745611525. info
 • GIDDENS, Anthony. The constitution of society :outline of the theory of structuration. 1st ed. Berkeley: University of California Press, 1984. xxxvii, 40. ISBN 0-520-05728-7. info
 • BERGER, Peter L., Brigitte BERGER a Hansfried KELLNER. The homeless mind : modernization and consciousness. Harmondsworth: Penguin Books, 1974. 232 s. ISBN 0140218343. info
Výukové metody
semináře, referáty
Metody hodnocení
(a) Referát na semináři, přičemž se referát odevzdává také v písemné podobě před seminářem, nejpozději den před seminářem, na kterém bude přednesen. Text k referátu si studující vybírají sami podle aktuální týdenní četby a přihlašují se na něj na prvním semináři. (b) Odevzdání 10 písemných příprav z četby. Písemné přípravy se odevzdávají vždy před seminářem, nejpozději 1 hodinu před začátkem semináře. (c) Odevzdání závěrečné písemné práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/SOC103a