SOC105 Klasické sociologické teorie

Fakulta sociálních studií
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Roman Vido, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
SOUHLAS
Souhlas bude udělen pouze studujícím, kteří mají předmět jako povinný a opakují jej.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 19 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět uvádí do nejvýznamnějších sociologických teorií, které dnes nazýváme klasickými. Posluchači a posluchačky se seznámí s hlavními proudy sociologického myšlení 19. a začátku 20. století, přičemž hlavní pozornost bude věnována pracím a myšlenkám Emila Durkheima, Karla Marxe, Maxe Webera a Georga Simmela. Klasikové sociologie jsou sledováni z hlediska jejich definice sociální vědy, jejich pojetí moderní společnosti, historie a sociální změny a jejich konceptualizace kapitalismu. Hlavním cílem předmětu je představit konceptuální základy sociologického myšlení a kriticky reflektovat jejich význam pro analýzu, popis a pochopení současných západních společností počátku 21. století. Studující po úspěšném absolvování předmětu umí identifikovat a samostatně zformulovat nejdůležitější body jednotlivých teoretických koncepcí; dokáží srovnat představené výklady modernity, nalézt jejich společné a rozdílné prvky a rozumí základním metodologickým východiskům oboru sociologie. Studijní materiály k předmětu obsahují nejen sekundární literaturu, ale také některé původní texty klasiků, jejichž studiem si studující sami ověří podobu a obsah konceptů, metod a vysvětlení, jež jsou charakteristické pro období klasické sociologie.
Osnova
 • 1. Klasická sociologie a moderní společnost
 • 2. Předchůdci sociologické teorie
 • 3. Alexis de Tocqueville: Demokratická revoluce
 • 4. Karl Marx a Friedrich Engels: Buržoazní revoluce
 • 5. Hledání sociologické metody: A. Comte a H. Spencer
 • 6. Emile Durkheim a sociologická metoda
 • 7. Emile Durkheim a spoelčenská dělba práce
 • 8. Emile Durkheim a proměny kolektivních představ
 • 9. Max Weber a nehodnotící věda
 • 10. Max Weber a dějinný proces racionalizace
 • 11. Max Weber a hospodářská etika světových náboženství
 • 12. Georg Simmel a sociologie forem
 • 13. Georg Simmel a konflikt v moderní kultuře
Literatura
 • DURKHEIM, Émile. Sociologie a sociální vědy (Přít.) : Sociologie a filosofie ; Sociologie a sociální vědy. info
 • MARTUCCELLI, Danilo. Sociologie modernity : itinerář 20. století. Translated by Pavla Doležalová - Jana Spoustová. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. 494 s. ISBN 9788073251451. info
 • HARRINGTON, Austin. Moderní sociální teorie : základní témata a myšlenkové proudy. Translated by Hana Antonínová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 495 s. ISBN 8073670933. info
 • KELLER, Jan. Dějiny klasické sociologie. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004. 529 s. ISBN 8086429342. info
 • CUIN, Charles-Henry a François GRESLE. Dějiny sociologie. Translated by Jindřich Veselý. Praha: Slon, Sociologické nakladatelství, 2004. 263 stran. ISBN 8086429334. info
 • TOCQUEVILLE, Alexis de. Demokracie v Americe. Translated by Vladimír Jochmann. Vyd. 2., v nakladatelství A. Praha: Academia, 2000. 624 s. ISBN 8020008292. info
 • WEBER, Max. Metodologie, sociologie a politika. Translated by Miloš Havelka. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 1998. 354 s. ISBN 80-86005-48-8. info
 • SIMMEL, Georg. Peníze v moderní kultuře a jiné eseje. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. 206 s. ISBN 80-85850-50-8. info
 • MARX, Karl. Odcizení a emancipace člověka. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1967. 381 s. URL info
Výukové metody
Přednášky, samostatná četba
Metody hodnocení
Studující absolvují 2 průběžné online testy a závěrečnou písemnou zkoušku. Obsah testů i písemné zkoušky vychází z povinné četby a prezentací z přednášek. Průběžné testy nelze opakovat. Bližší informace o závěrečném hodnocení předmětu jsou obsaženy v sylabu předmětu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Pouze pro studenty nižších imatr. ročníků, než 2017/18.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2018/SOC105