EN

FSS:SOC143 Sociologie bydlení - Informace o předmětu

SOC143 Sociologie bydlení

Fakulta sociálních studií
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Dr. Aleš Burjanek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 18:00–19:40 P24
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 39/40, pouze zareg.: 1/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 1/40
Mateřské obory
předmět má 34 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurs sleduje širší sociologický kontext procesu bydlení. Absolvování kurzu studentům umožní zhodnotit (a) základní parametry bytové situace ČR v širším rámci Evropské unie; (b) vlivy obytného prostředí na chování člověka; (c) způsoby vnímání tohoto prostředí člověkem; (d) převládající preference v bydlení; (e) vliv diferencovaných forem výstavby (sídlištní bloky, suburbie, etc.) na sociální život; a konečně (f) základní prvky politiky bydlení, včetně specifik a slabých míst jednotlivých sektorů bydlení. Studenti budou schopni porozumět a vysvětlit problémy spojené s tématikou bydlení s použitím relevantních sociologických konceptů a teorií.
Osnova
 • (1) Úvodní komentář základních pojmů; Bytová situace: ČR a EU;
 • (2) Bydlení a vliv prostředí;
 • (3) Vnímání obytného prostředí;
 • (4) Preference v bydlení;
 • (5) Sídliště: zrození, specifika, perspektivy;
 • (6) Suburbanizace a bydlení;
 • (7) Politika bydlení v EU;
 • (8) Politika bydlení v ČR.
Literatura
 • SÝKORA, L. 2003. „Suburbanizace a její společenské důsledky“. Sociologický časopis, Vol 39, No 2, s. 217-233. (17 stran)
 • RAINWATER, L. 1970. Behind Ghetto Walls. Black Families in a Federal Slum. Aldine Publishing Company. Chicago.
 • WASSENBERG, F., TURKINGTON, R. & van KEMPEN, R. 2004. „High-rise housing estates in Europe.“ In: Wassenberg, F., Turkington, R. & van Kempen, R. (eds.) High-rise housing in Europe. Delft: Onderzoekinstituut OTB. str. 1-14 (14 stran)
 • MULÍČEK, O. 2002. „Suburbanizace v Brně a jeho okolí.“ In: Sýkora, L. (ed.) Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky. Ústav pro ekopolitiku, Praha. str. 171-181 (11 stran)
 • MUSIL, J. 2005. „Jak se formovala sociologie bydlení.“ Sociologický časopis. Vol 41, No 2. (207-225)
 • OUŘEDNÍČEK, M. 2003. „Suburbanizace Prahy“ Sociologický časopis. Vol. 39, No. 2. str.235-253, (19 stran)
 • WHITEHEAD, Ch., SCANLON, K. 2007 Social Housing in Europe. London School of Economics and Political Science. LSE, London.
 • LUX, Martin a Petr SUNEGA. Jak dobře investovat do bydlení. Photo by Kryštof Blažek. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2006. 161 s. ISBN 8086429563. info
 • GOTTDIENER, Mark a Ray HUTCHISON. The new urban sociology. 3rd ed. Boulder, Colo.: Westview Press, 2006. xvii, 409. ISBN 0813343186. info
 • LYNCH, Kevin. Image of the city. Translated by Lenka Popelová - Jaroslav Huťa. 1. do češtiny přeložené. Praha: Polygon, 2004. xi, 202. ISBN 8072730940. info
 • Romové ve městě. Vyd. 1. Praha: Socioklub, 2002. 143 s. ISBN 80-86484-01-7. info
 • LUX, Martin. Spokojenost českých občanů s bydlením. Praha: Sociologický ústav Akademie věd České republiky, 2002. 51 s. ISBN 8073300141. info
 • Suburbanizace a její sociální, ekonomické a ekologické důsledky. Edited by Luděk Sýkora. Praha: Ústav pro ekopolitiku, 2002. 191 s. : i. ISBN 80-901914-49-5. info
 • HORSKÁ, Pavla, Jiří MUSIL a Eduard MAUR. Zrod velkoměsta : urbanizace českých zemí a Evropa. Vyd. 1. Praha: Paseka, 2002. 352 s. ISBN 8071854093. info
 • LUX, Martin a Pavla BURDOVÁ. Výdaje na bydlení, sociální bydlení a napětí na trhu s bydlením (mezinárodní komparace a polistopadový vývoj v ČR). 1. vyd. Praha: NÚ Josefa Hlávky, 2000. 114 s. Studie 2/2000. info
 • Bydlení a bytová politika v Evropské unii : Housing and housing policy in the European union. Edited by Božena Valentová - Jaroslav Kohout. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, 1997. 76 s. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
přednášky; semináře; referáty; zkouška písemným testem
Informace učitele
Kompletní literaturu ke kurzu obsahuje elektronická "Čítanka" (viz. Informační systém MU)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět nebude vyučován pokud si ho zapíše méně než 5 studujících.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2018/SOC143