SOC243 Seminář k bakalářské práci

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Dr. Werner Binder (přednášející)
Mgr. Ing. Tomáš Doseděl, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Fučík, PhD. (přednášející)
Mgr. Lucie Galčanová Batista, Ph.D. (přednášející)
Beatrice Elena Chromková Manea, M.A., Ph.D. (přednášející)
doc. Bernadette Nadya Jaworsky, Ph.D. (přednášející)
Irena Kašparová, M.A., Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D. (přednášející)
prof. Martin Kreidl, Ph.D. (přednášející)
doc. Kateřina Lišková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. et Mgr. Marcela Petrová Kafková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Pavel Pospěch, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
SOC243/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. W. Binder
SOC243/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. T. Doseděl
SOC243/03: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Fučík
SOC243/04: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Galčanová Batista, B. Chromková Manea
SOC243/05: Rozvrh nebyl do ISu vložen. B. Jaworsky
SOC243/06: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Kašparová
SOC243/07: Rozvrh nebyl do ISu vložen. T. Katrňák
SOC243/08: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Kreidl
SOC243/09: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Lišková
SOC243/10: Rozvrh nebyl do ISu vložen. R. Marada
SOC243/11: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Nedbálková
SOC243/12: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Petrová Kafková
SOC243/13: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Pospěch
SOC243/14: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Rabušic
SOC243/15: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Souralová
SOC243/16: Rozvrh nebyl do ISu vložen. C. Szaló
SOC243/17: Rozvrh nebyl do ISu vložen. E. Šlesingerová
SOC243/18: Rozvrh nebyl do ISu vložen. I. Šmídová
SOC243/19: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Vidovićová
SOC243/20: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
SOC243a Projekt k bak. pr. &&! NOW ( SOC241 Sem. k bak. práci ) && ! SOC241 Sem. k bak. práci &&(! NOW ( SOCb1005 Sem. k bak. práci ) && ! SOCb1005 Sem. k bak. práci )&& SOUHLAS
Předmět si studenti zapisují v semestru, ve kterém chtějí odevzdat bakalářskou práci a přistoupit ke státní závěrečné zkoušce, jejíž součástí je obhajoba této práce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Předmět je rozdělen na seminární skupiny. Zápis do SS bude umožněn ode dne Zápisu do předmětů podle termináře FSS
Mateřské obory/plány
předmět má 24 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je, pod dohledem vedoucího práce, uskutečnění samostatného výzkumu v konkrétní tematické oblasti příslušného oboru a prezentace jeho výsledků cestou zpracování získaných dat do podoby standardního odborného textu, v rozsahu a formálních standardech (struktura textu, anotace, klíčová slova, formát, způsob citace, seznam použitých pramenů a literatury), jež definuje obor. Absolvent předmětu je schopen formulovat ve svém oboru relevantní výzkumný problém, realizovat odpovídající vlastní výzkum a na základě shromážděných dat sestavit odborný text, jenž je v souladu s teoretickými, metodologickými a formálními požadavky oboru. Student je také připraven svůj text kompetentně obhájit.
Výstupy z učení
Student bude po absolvovani předmětu schopen napsat odborný sociologický text.
Osnova
  • Předmět probíhá formou individuálních konzultací s vedoucím práce v průběhu vlastního zpracovávání zadání
Literatura
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách :několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 s. ISBN 8086429407. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Student se na individuálních konzultacích s vedoucím práce aktivně podílí na všech fázích tvorby práce – na přípravě, psaní i kompletaci.
Metody hodnocení
Předmět je hodnocen průběžně na základě doloženého postupu prací na závěrečné absolventské práci uložené ve složce předmětu v ISu ("odevzdávárna") v termínu stanoveném v termináři katedry, který je zveřejněn na webové stránce katedry sociologie.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/predmety/sylaby_plneni?fakulta=1423;obdobi=7046;studium=791546;vysl=954195;kod=;predmet=#vybprpos
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je určen pro studující počínaje Imatr. ročníkem 2017/18.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/SOC243