SOC259 Četba z klasické sociologie

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
1/2/0. 6 kr. Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Roman Vido, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Roman Vido, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Pá 20. 9. 12:00–13:40 U34, Pá 27. 9. 12:00–13:40 U34, Pá 4. 10. 12:00–13:40 U34, Pá 11. 10. 12:00–13:40 U34, Pá 18. 10. 12:00–13:40 U35, Pá 25. 10. 12:00–13:40 U34, Pá 1. 11. 12:00–13:40 U34, Pá 8. 11. 12:00–13:40 U34, Pá 15. 11. 12:00–13:40 U34, Pá 22. 11. 12:00–13:40 P31 Posluchárna A. I. Bláhy, Pá 29. 11. 12:00–13:40 U34, Pá 6. 12. 12:00–13:40 U34, Pá 13. 12. 12:00–13:40 U34
Předpoklady
! SOCb2159 Četba z klasické sociologie &&! NOW ( SOCb2159 Četba z klasické sociologie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
předmět má 19 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studující s vybranými texty sociologických klasiků a pracovat s primární literaturou týkající se klasických sociologických teorií. Důraz bude kladen na důkladnou práci s textem - na schopnost porozumění textu a zasazení jeho obsahu do širších sociálních i intelektuálních souvislostí.
Výstupy z učení
Studující budou schopni identifikovat základní myšlenky a teze vybraných textů, interpretovat jejich význam, aplikovat je na situaci současných společností a současně i srovnávat jednotlivé analýzy života v moderních společnostech.
Osnova
  • 1. Introduction 2. Alexis de Tocqueville I 3. Alexis de Tocqueville II 4. Karl Marx I 5. Karl Marx II 6. Max Weber I 7. Reading week 8. Max Weber II 9. Vilfredo Pareto a Gaetano Mosca 10. José Ortega y Gasset 11. Karl Mannheim 12. Charles W. Mills 13. Final reflection
Literatura
  • MARX, Karl a Bedřich ENGELS. Manifest komunistické strany. Praha: Svoboda, 1974. info
  • Materiály k teorii elit a k její kritice : od klasiků do sedmdesátých let 20. století. Edited by Ondřej Lánský - Lubomír Sochor. Vydání první. Praha: Filosofia, 2018. 391 stran. ISBN 9788070075524. info
  • MILLS, C. Wright. Mocenská elita. Praha: Orbis, 1966. info
  • ORTEGA Y GASSET, José. Vzpoura davů. Translated by Václav Černý. Vydání třetí, v Portále. Praha: Portál, 2018. 247 stran. ISBN 9788026214045. info
  • TOCQUEVILLE, Alexis de. Demokracie v Americe. Translated by Vladimír Jochmann. Vyd. 2., v nakladatelství A. Praha: Academia, 2000. 624 s. ISBN 8020008292. info
  • TOCQUEVILLE, Alexis de. Starý režim a revoluce. Translated by Vladimír Jochmann - Adriena Borovičková. Vyd. 1. Praha: Academia, 2003. 306 s. ISBN 8020009809. info
  • WEBER, Max. Autorita, etika a společnost : pohled sociologa do dějin. Translated by Jan J. Škoda. 1. české vyd. Praha: Mladá fronta, 1997. 294 s. ISBN 8020406115. info
Výukové metody
seminář, četba, skupinová diskuse
Metody hodnocení
Studující odevzdávají písemné přípravy četby a závěrečnou esej.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, podzim 2013, podzim 2014, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2019/SOC259