SOC290 Paměť, trauma, generace

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 16:00–17:40 U41
Předpoklady
! NOW ( SOCb2290 Paměť, trauma, generace )&&! SOCb2290 Paměť, trauma, generace && SOUHLAS
Nejsou
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět má za cíl seznámit studující s procesy formování mezigeneračních dělících linií, způsoby jejich udržování a sociálními funkcemi, tj. s důsledky, jež má takové dělení pro zkušenost, postoje a jednání sociálních aktérů, pro povahu sociálních vztahů a chod klíčových sociálních institucí. Generační studia jsou dnes v porovnání se studiemi třídními, rodovými (genderovými) nebo etnickými ve zcela okrajovém postavení. Akademický dluh generačním studiím je přitom obzvlášť zarážející v českém a slovenském prostředí, jež politické turbulence posledních 100 let pasovaly na historicky unikátní laboratoř generační zkušenosti, vztahů a konfliktů. Předmět má za cíl tento deficit poněkud umírnit, alespoň pokud jde o nabídku předmětů v bakalářském studijním programu. Předmět se přitom zaměří především na otázky formování generačních vztahů a identit po roce 1989, a to zejména v kontextu kolektivní paměti a vztahu k minulosti.
Výstupy z učení
Studující si v předmětu osvojí základy analytické práce s konceptem generací a generačních vztahů v různých oblastech lidské zkušenosti (politika, práce, rodina, náboženství, sport, umění, atd.), jakož i s konceptem kolektivní paměti ve vztahu k povaze sociálních vztahů a fungování sociálních institucí. Na tomto podkladu se seznámí s některými zásadními sociálně-kulturními posuny, které zásadně ovlivňují různé oblasti života, vztahů a zkušenosti zejména (ale nikoli pouze) ve společnostech západního typu, zejména (ale nikoli pouze) v post-komunistických společnostech pom roce 1989, zejména (ale nikoli pouze) v České a Slovenské republice.
Osnova
 • 1. Úvod do kursu: sociologie tlustých čar 2. Sociologický koncept generace: od statistického tajemství k interpretačnímu schématu 3. Pojem kolektivní paměti 4. Koncept kolektivního traumatu 5. Holocaust, komunismus a kolektivní trauma 6. Dědictví komunismu v generační představivosti 7. Týden pro samostudium: individuální práce na projektech 8. Nostalgie 9. Nostalgie a retro 10. Generační paměť ve filmu a v literatuře 11. Komentované individuální prezentace projektů 12. Komentované individuální prezentace projektů 13. Závěrečné kolokvium a zhodnocení kursu
Literatura
  povinná literatura
 • BACH, Jonathan. Consuming Communism: Material Cultures of Nostalgia in Former East Germany. In Olivia Angé; David Berliner. Anthropology and Nostalgia. New York; Oxford: Berghaim 21, 2014. s. 123-138. ISBN 978-1-78238-453-3. info
 • GAL-EZER, Miri. From "silent generation" to cyber-psy-site, story and history: The 14th Tank Brigade battles on public collective memory and official recognition. Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 6, 1 (SI1). ISSN 1802-7962. doi:10.5817/CP2012-SI1-4. info
 • The collective memory reader. Edited by Jeffrey K. Olick - Daniel Levy - Vered Vinitzky-Seroussi. New York: Oxford University Press, 2011. xviii, 497. ISBN 9780195337426. info
 • Collective memory and European identity : the effects of integration and enlargement. Edited by Klaus Eder - Willfried Spohn. Burlington, VT: Ashgate Pub., 2005. x, 228. ISBN 0754644014. URL info
 • Cultural trauma and collective identity. Edited by Jeffrey C. Alexander. Berkeley: University of California Press, 2004. ix, 314 p. ISBN 9780520936768. info
 • Otevřená minulost : autobiografická sociologie státního socialismu. Edited by Zdeněk Konopásek. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 1999. 371 s. ISBN 8071847550. info
 • IRWIN-ZARECKA, Iwona. Frames of remembrance. : the dynamics of collective memory. New Brunswick [N.J.]: Transaction Publishers, 1994. xiv, 214. ISBN 1560001380. info
 • Generations. Edited by Stephen Richards Graubard. 1st ed. New York: Norton, 1979. ix, 214. ISBN 039395093X. info
  doporučená literatura
 • Representing East Germany since unificationfrom colonization to nostalgia. Edited by Paul Cooke. New York, NY: Berg, 2005. x, 236 p. ISBN 1845201892. info
 • Historic preservation : collective memory and historical identity. Edited by Diane L. Barthel. New Brunswick, N.J.: Rutgers University Press, 1996. ix, 182. ISBN 0813522935. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou úvodní přednášky a následné moderované seminární debaty. Samostatná příprava kombinuje studium relevantních sociologických textů s vlastní analytickou prací na (spíše jednoduchém) seminárním projektu.
Metody hodnocení
Zvláštní důraz je kladen na poučenou aktivitu na seminářích, kvalitu individuální prezentace a kvalitu závěrečného eseje.
Další komentáře
Poznámka k periodicitě výuky: jaro 2013 a jaro 2014.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/SOC290