SOC409 Sociálně stratifikační výzkum

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ing. Tomáš Doseděl, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D.
Katedra sociologie – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 10:00–11:40 U34
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurs se zabývá koncepty sociální a ekonomické nerovnosti, sociální třídy, genderu, etnicity. Představuje jejich empirickou indikaci a jejich vliv na podobu sociální struktury v současné České republice a západní Evropě.
Výstupy z učení
- shrnout histori sociálně stratifikačního výzkumu - indikovat základní dimenze sociálních a ekonomických nerovností - aplikovat sociálně stratifikační proměnné při explanaci sociálních jevů - porozumět sociální stratifikaci jako základnímu jevu moderních společností
Osnova
  • 1. Úvod do kursu: představení témat a organizace kurzu 2. Základní koncepty sociálně stratifikačního výzkumu 3. Společenská nerovnost, její měření a vývoj 4. Měření pozic na trhu práce: koncept sociální třídy a ISEI 5. Sociálně stratifikační výzkum – čtyři generace výzkumníků 6. Sociální mobilita a sociální fluidita a jejich měření 7. Explanace sociální fluidity: makro a mikro vysvětlení 9. Teorie vzdělanostních nerovností 10. Teorie MMI, EMI a vzdělání jako poziční výhoda (21.11) 11. Sociální stratifikace a demografie 12. Homogamie manželů jako indikátor sociálních nerovností 13. Sociálně stratifikační: shrnutí postupů a výsledky
Literatura
    povinná literatura
  • KATRŇÁK, Tomáš. Třídní analýza a sociální mobilita. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2005, 211 s. ISBN 8073250675. info
  • KATRŇÁK, Tomáš. Odsouzeni k manuální práci : vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004, 190 s. ISBN 8086429296. info
  • KREJČÍ, Jindřich. Cesty k datům : zdroje a management sociálněvědních dat v České republice. Edited by Yana Leontiyeva. Vyd. 1. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 2012, 469 s. ISBN 9788073302047. info
Výukové metody
Výuka je vedena formou přednášek, seminářů a studentských prezentací.
Metody hodnocení
Kurs končí písemnou zkouškou.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět nebude vyučován pokud si ho zapíše méně než 5 studujících.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2019/SOC409