SOC551 Město v sociologii 20. století

Fakulta sociálních studií
jaro 2019
Rozsah
1/1/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Pá 8. 3. 8:00–13:40 U33, Pá 29. 3. 8:00–13:40 U33, Pá 26. 4. 8:00–13:40 U33, Pá 17. 5. 8:00–13:40 U33
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 12/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz uvádza študentov do dejín sociologického skúmania mesta a predstavuje vybrané texty spomedzi najcitovanejších (či najdiskutovanejších) prác urbánnych štúdií od ich počiatkov do súčasnosti. Jeho cieľom je oboznámiť poslucháčov a poslucháčky so základnými dielami zaraďovanými do európskej a americkej vetvy sociológie mesta z počiatku 20. storočia a s niektorými základnými témami výskumu a teórie urbánnych štúdií. Výklad dejín skúmania mesta v sociológii ale nie je jediným zameraním kurzu. Cieľom je viesť študentov a študentky k poznaniu a reflexii nosných tém i konceptuálnych problémov riešených v sociológii mesta v priebehu 20. storočia a ukazuje jej tesné prepojenie s ďalšími disciplínami. Základnou četbou je čítanka The Urban Sociology Reader predstavujúca úryvky z prác, ktoré určovali a ovplyvňovali debatu v sociológii mesta v 20. storočí. Doplňujúce texty sú obvykle prehľadovými štúdiami alebo výbermi z primárnych textov autorov a autoriek, ktorí/é neboli zaradení do čítanky, ale napriek tomu je možné považovať ich za kľúčové postavy sociológie mesta.
Okrem toho, že poskytuje prehľad diel, tém a prístupov urbánnej sociológie (užitočný zvlášť pre tých študentov/ky, ktorí/é plánujú spracovanie diplomovej práce na tému spadajúcu do oblasti urbánnych štúdií), hlavným prínosom kurzu má byť rozvíjanie zručnosti v kritickej analýze odborných textov, v ich diskusii a v použití poznatkov pri spracovaní vlastného textu. Kurz prebieha ako seminár, v ktorom sa počíta s aktívnou účasťou študentov a študentiek. Pre tú je podstatná pravidelná príprava na hodiny (četba, formulácia otázok a pripomienok k textom, atď).
Osnova
 • Úvod do kurzu
 • BLOK 1: KLASICKÁ SOCIOLÓGIA MESTA
 • Európska a americká sociológia mesta I. (Európska sociológia mesta)
 • Európska a americká vetva sociológie mesta II. (Chicagská škola)
 • Urbanismus a komunita
 • Forma a funkcia miest
 • BLOK 2: VYBRANÉ TÉMY SOCIOLÓGIE MESTA
 • Nerovnosť a sociálne rozdiely
 • Gender a sexualita
 • Globalizácia a premena miest
 • Kultúra a ekonomika miest
 • Sociálne vylúčenie a vzdor
Literatura
  povinná literatura
 • The urban sociology reader. Edited by Jan Lin - Christopher Mele. New York: Routledge, 2005. ix, 363. ISBN 0415323436. info
Výukové metody
Seminár a prednáška sa vo výukových hodinách kombinujú. Veľký priestor je venovaný podrobnej diskusii originálnych textov.
Metody hodnocení
Požiadavky: 1) Účasť (max. 2 absencie). 2) Referát pripravený samostatne alebo vo dvojici či v trojici. Max. počet bodov, ktoré je možné získať za referát, je 15. Požiadavky sú špecifikované v sylabe kurzu. 3) Odovzdanie záverečnej eseje. Zadanie eseje a spôsob hodnotenia sú uvedené na konci sylabu. Max. počet bodov, ktoré je možné získať za esej, je 35. Pre úspešné ukončenie kurzu je nutné získať aspoň 30 bodov z 50 možných.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2019/SOC551