SOC590 Populační studia

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Petr Fučík, PhD. (přednášející)
Beatrice Elena Chromková Manea, M.A., Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 14:00–15:40 U43
Předpoklady
SOUHLAS
Předpokládá se, že student abslovoval na bakalářské úrovni některý z kursů týkající se populační problematiky, takže zná některé postupy formální demografie a umí pracovat s kvanitativními zdroji populačních dat.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz nabízí prohlubující se přehled v oblasti populačních studií (v širokém anglosaském pojetí) a ukazuje typické příklady současného výzkumu v dané oblasti. Kurz částečně slouží také jako sonda do výzkumů prováděných v současnosti na Ústavu populačních studií FSS MU (viz http://ups.fss.muni.cz/). Kurz vede ke kritickému pohledu na současnou badatelskou praxi, který by se mohl pro studující stát základem pro vlastní psaní a netriviální výzkum.
Výstupy z učení
Porozumnět současným debatám v oboru populačních studií a kriticky zhodnotit stávající sociálně vědní přístupy na tomto poli.
Zhodnotit pozici České republiky z hlediska populačních jevů v širokém mezinárodním kontextu.
Osnova
 • Populační studia
 • Populační historie západního světa
 • Druhá demografická tranzice
 • Partnerská nestabilita
 • Úmrtnost, morbidita a zdraví
 • Stárnutí v sociologické perspektivě
 • Rodina a mezigenerační reprodukce nerovností
 • Mezinárodní migrace
Literatura
  povinná literatura
 • WEEKS, John R. Population : an introduction to concepts and issues. Twelfth edition. Boston: Cengage Learning, 2016. xxv, 580. ISBN 9781305094505. info
  doporučená literatura
 • Handbook of population. Edited by Dudley L. Poston - Michael Micklin. New York: Springer, 2006. xiii, 918. ISBN 0387257020. info
  neurčeno
 • Relevantní statě z nejnovější časopisecké produkce z oblasti popualčních studií
Výukové metody
přednášky,řízená diskuze,skupinová diskuze,vlastní prezentace, seminární práce
Metody hodnocení
testy,písemná práce,aktivita v seminářích
Informace učitele
Kurz rovněž slouží jako základní příprava pro volitelný předmět magisterské státní závěrečné zkoušky „Populační studia“ (kompletní seznam okruhů je na https://is.muni.cz/auth/do/fss/57820/57823/57824/375075/Mgr_statnice_okruhy.doc).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2019/SOC590