SOC593 Sociologie prostoru a architektury

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Lucie Galčanová Batista, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Barbora Vacková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Lucie Galčanová Batista, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 10:00–11:40 U33
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 18/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz seznamuje studující se základními přístupy v oblasti sociologie prostoru a sociologie architektury. Po jeho absolvování budou studenti obeznámeni s významem prostoru v sociologické teorii a výzkumu. Znalosti mohou chápat jako doplněk informacím získaných v kurzech urbánní sociologie, ale také jako specifický přístup ke studiu společnosti rámovaný její „prostorovou“ dimenzí.
Výstupy z učení
- studující budou schopni identifikovat význam prostorového obratu pro sociologickou teorii a výzkum - osvojí si základní koncepty kritické teorie architektury - provedou samostatnou analýzu vybraného prostoru a zvládnou interpretaci jeho rysů optikou sociologie prostoru
Osnova
  • Prostor a architektura v sociologii Urbánní plánování Architektonické pole Exkurze do vybraného prostoru Prostor jako sociální aktér Sociální utopie Architektura a moc Postkoloniální studia
Literatura
    povinná literatura
  • FOUCAULT, Michel. Myšlení vnějšku. Translated by Čestmír Pelikán - Miroslav Petříček - Stanislav Polášek -. Vydání třetí. V Praze: Herrmann & synové, 2016. 303 stran. ISBN 9788087054444. info
  • JONES, Paul. The sociology of architecture : constructing identies. 1st ed. Liverpool: Liverpool University Press, 2011. viii, 195. ISBN 9781846310775. info
  • FOUCAULT, Michel. Moc, subjekt a sexualita :výber z článkov a rozhovorov publikovaných v rokoch 1980-1988. 1. vyd. Bratislava: Kalligram, 2000. 233 s. ISBN 80-7149-389-9. info
Výukové metody
Přednášky a semináře, terénní cvičení
Metody hodnocení
Posuzována bude příprava na jednotlivé lekce a zapojení do diskusí na seminářích a odborná kvalita semestrální práce.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět nebude vyučován pokud si ho zapíše méně než 5 studujících.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2019/SOC593