SOC594 Třídní a genderová nerovnost v kvalitativním výzkumu

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 18:00–19:40 U43
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 5/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je, aby studující na konci kurzu dokázali
- porozumět tomu, jak třída, gender a etnicita strukturují vzdělávací systém
- porozumět mechanismům selektivnosti vzdělávání
- vysvětlit principy inkluzivního vzdělávání
- připravit expertízu na zadané téma
Osnova
 • Sociální stratifikace a vzdělávání
 • Sociální změna a rezistence
 • Stát a ideologie vzdělanosti (zeškolnění/odškolnění)
 • Konceptualizace třídy a nerovnosti
 • Globalizace, postkolonialismus a vzdělávání
 • Mezinárodní srovnávací testování
 • Vzdělávací politiky a pedagogika
 • Rovnost a přístup ke vzdělávání
 • Transformace a reformy ve vzdělávání
 • Progresivní, kritická, revoluční a feministická pedagogika
 • Inkluze a segregace ve vzdělávání
 • Vědní politiky a expertní vědění
Literatura
 • SKEGGS, Beverley. Class, self, culture. 1st pub. London: Routledge, 2004. 226 s. ISBN 041530086X. info
 • SAVAGE, Michael. Class analysis and social transformation. Philadelphia, Pa.: Open University, 2000. xvi, 185. ISBN 0335193277. info
 • BOURDIEU, Pierre. Distinction : a social critique of the judgement of taste. 1st pub. London: Routledge, 1996. xiv, 613. ISBN 0415045460. info
Výukové metody
Kurz je vyučován ve spolupráci s odbornicemi a odborníky z praxe, kteří představí vybraná témata, úkolem studujících bude vytvořit týmy 2-3 osob a spolu s těmito experty a expertkami identifikovat konkrétní problém, na který se posléze zaměří, a který budou analyzovat. Nevládní organizace připraví "zakázku", kterou si nechají zpracovat týmem studujících. Součástí kurzu bude exkurze.
Metody hodnocení
Součástí hodnocení je aktivní participace v hodinách, písemná příprava na hodiny. Výstupem budou expertní zprávy zpracované na základě zadané zakázky s doporučeními pro zadávající instituci, případně i pro instituce další, které budou identifikovány jako pro téma klíčové.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět nebude vyučován pokud si ho zapíše méně než 5 studujících.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2019/SOC594