SOC906 Didaktický seminář

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
0/0. (max 10 kred). Ukončení: z.
Vyučující
prof. Martin Kreidl, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Lenka Kissová, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. Martin Kreidl, Ph.D.
Katedra sociologie – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Bc. Lenka Kissová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie – Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem pŕedmětu je rozvoj pedagogických (a nepřímo i výzkumných) schopností a dovedností studujících a to zejména v oblasti vlastního výzkumného zaměření studujících.
Výstupy z učení
Student je po absolvování vzdělávací jednotky schopen vyjádřit, vysvětlit, shrnout, oponovat.
Osnova
  • Seminářem se rozumí plnohodnotný řízený podíl na výuce v rámci bakalářského nebo magisterského programu sociologie či sociální antropologie na FSS MU. Podmínkou pro udělení kreditů je plnohodnotná výuka (typu proseminář), poskytování pravidelné zpětné vazby a pod. Splnění povinností kontroluje a supervizi poskytuje přednášející/garant/koordinátor daného předmětu.
Výukové metody
výuka, konzultace závěrečné práce
Metody hodnocení
Studující získají kredity pokud garant/vyučující kurzu potvrdí účast na výuce v rozsahu, který odpovídá počtu zapsaných kreditů (25 hodin práce = 1 kredit).
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/SOC906