SOCb3001 Úvod do genderových studií

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Kateřina Lišková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 19/30, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 14/30
Mateřské obory/plány
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Jedním z fenoménů, který ovlivňuje sociální stratifikaci je gender. Cílem kursu je, aby studentky a studenti získali povědomí o základních společenských institucích, prostřednictvím kterých dochází k genderové (re)produkci. Studující si osvojí schopnost genderové analýzy: tj. identifikovat a definovat genderově podmíněné asymetrie. Seznámí se se základními koncepty genderových studií a budou schopni je aplikovat na sociální instituce jako rodina, škola, pracovní trh apod.
Výstupy z učení
Studující si osvojí schopnost genderové analýzy: tj. identifikovat a definovat genderově podmíněné asymetrie. Seznámí se se základními koncepty genderových studií a budou schopni je aplikovat na sociální instituce jako rodina, škola, pracovní trh apod. kritické čtení analytické myšlení praxe akademického psaní
Osnova
 • Instituce a genderové vztahy
 • Dimenze genderu
 • Gender lokální a univerzální, soukromý a veřejný
 • Genderové vztahy a generované struktury – základní orientace
 • Veřejné reprezentace genderu – média; jazyk
 • Gender a násilí
 • Normativní společenské instituce: rodina Normativní společenské instituce: vzdělávací systém
 • Normativní společenské instituce: (hetero)sexualita
 • Normativní společenské instituce: trh práce
Literatura
 • Sex, gender and society (Orig.) : Pohlaví, gender a společnost. info
 • BOURDIEU, Pierre. Nadvláda mužů. Edited by Miloslav Petrusek, Translated by Věra Dvořáková. Vyd. 1. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2000. 145 s. ISBN 8071847755.
 • CONNELL, R. W. Gender and power : society, the person and sexual politics. 1st pub. Cambridge: Policy Press, 1998. xvii, 334. ISBN 0-7456-0467-6.
 • BADINTER, Elisabeth. Materská láska :od 17. storočia po súčasnosť. 1. vyd. Bratislava: Aspekt, 1998. 277 s. ISBN 80-85549-04-2.
 • CONNELL, Raewyn. Gender : in world perspective. 2nd ed. Cambridge: Polity, 2009. xi, 180. ISBN 9780745645674. info
 • OAKLEY, Ann. Experiments in knowing :gender and methods in the social sciences. 1st pub. Cambridge: Polity Press, 2000. viii, 402. ISBN 0-7456-2257-7. info
Výukové metody
přednášky, písemná příprava, četba, diskuse
Metody hodnocení
Rešerše z četby, písemný test průběžný, písemný test závěrečný
Informace učitele


Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět j určen přednostně studujícím bakalářských programů.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2020/SOCb3001