SOCb3005 Deviace, normalita a gender

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 6 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Kateřina Nedbálková, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 20. 2. 10:00–11:40 U42, Čt 27. 2. 10:00–11:40 U42, Čt 5. 3. 10:00–11:40 U42, Čt 12. 3. 10:00–11:40 U42, Čt 19. 3. 10:00–11:40 U42, Čt 26. 3. 10:00–11:40 U42, Čt 2. 4. 10:00–11:40 U42, Čt 9. 4. 10:00–11:40 U42, Čt 23. 4. 10:00–11:40 U42, Čt 30. 4. 10:00–11:40 U42, Čt 7. 5. 10:00–11:40 U42, Čt 14. 5. 10:00–11:40 U42
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 23/25, pouze zareg.: 0/25, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/25
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět rozšiřuje a prohlubuje analytický přístup k rozeznání genderových vztahů v každodennosti. Jedním z hlavních organizačních principů současných společností je genderová diferenciace. Cílem kursu je přispět k sociologickému porozumění této diferenciace, ktreá byla, na rozdíl od vertikální či věkové struktury, dosud přehlížena. Je na čase zdůraznit sociologickou relevanci genderu jako jednoho z hlavních kriterií rozdělování společenského statusu, tj. práv a povinností jednotlivým členům společnosti, a to jak v tzv. obecné vertikální struktuře, tak v různých substrukturách. Po rekapitulaci teorií genderu se budeme v kursu systematicky zabývat důležitými strukturami genderové nerovnosti: organizací tzv. přirozené a materiální reprodukce společnosti (tzv. privátní sféra a veřejnost, rodina a pracovní trh), dále problematikou genderu a moci sociálních struktur a texty analyzující možnosti a limity překonávání nerovnosti mezi muži a ženami.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kursu budou studující schopni porozumět mechanismům reprodukce genderovvého řádu a aplikovat jej na generované jevy, problémy a instituce. Naučí se aplikovat teoretické poznatky na empirickou praxi v tématech probíraných v kursu s sambicí získat schopnost na jejich obecné použití. Své interpretace si ověří v terénní práci, s níž zlepší i své schopnosti akademického psaní a pocvičí se v oponentním řízení na práce spolustudujících.
Osnova
  • 1. Koncepce kursu, zadání individuálních projektů 2. Genderované struktury: Ženská identita mezi sexualitou a mateřstvím 3. a 4. Samostatná práce na individuálních projektech a domácím úkolu 5. Prezentace recenzí a námětů projektů 6. Genderované struktury: Soukromá a veřejná sféra, genderované organizace 7. Týden pro samostudium 8. Genderová struktura společnosti - dokumentace 9. Stratifikace a gender 10. Kdo je mocný a kdo bezmocný? 11. Genderovaná těla 12. Společenská struktura bez genderu?
Literatura
  • Náhradní obsah: Acker, Joan, Hierarchies, jobs, bodies, A theory of gendered organisations, in: The Social Construction of Gender. SAGE 1991.
  • Náhradní obsah: Connell, R.: Hegemonic Masculinity. Rethinking the Concept. Gender and Society, December 2005, s. 829 – 859 (31)
  • Náhradní obsah: Elshtain, Jean Bethke, The power and powerlessness of women, in: Bock, Gisela/ James, Susan (eds.), Beyond equality and Difference. Citizenship, feminist politics, female subjectivity, London and New York 1992
  • Handbook of studies on men & masculinities. Edited by Michael S. Kimmel - Jeff Hearn - Raewyn Connell. London: SAGE, 2005. 1 online. ISBN 9781452233833. info
  • BADINTER, Élisabeth. Materská láska : od 17. storočia po súčasnosť. 1. vyd. Bratislava: Aspekt, 1998. 277 s. ISBN 8085549042. info
  • BOURDIEU, Pierre. Teorie jednání. Translated by Věra Dvořáková. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1998. 179 s. ISBN 8071845183. info
Výukové metody
vedená, informovaná diskuse nad povinnými texty otevírá a vyjasňuje konkrérní praxe aktérů v genderovaných sociálních institucích, seminární forma výuky
Metody hodnocení
seminární prezentace a diskuse, terénní práce, recenze a písemný test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/SOCb3005