SOCd0117 Aplikovaná demografie

Fakulta sociálních studií
podzim 2020
Rozsah
blokově. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Dr. Zuzanna Brzozowska, M.Sc., M.A. (přednášející)
Garance
Dr. Zuzanna Brzozowska, M.Sc., M.A.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! SOC1003 Aplikovaná demografie && ! NOW ( SOC1003 Aplikovaná demografie )
Znalost základů demografie a metod formální demografie (demografické míry, základy demografických projekcí), znalost povahy kvantitativních dat, principů jejich zpracování. Dovednosti s vybraným softwarem pro zpracování kvantitativních dat (STATA, R). Předchozí absolvování kurzu Metody pokročilé demografické analýzy (může být nabízeno i jako verze SOC932-Analýza dat).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Naučit studující pracovat s demografickými data pro potřeby decizní sféry. Náplň kurzu bude soustředěna na produkci a využití oborových poznatků ve veřejné sféře (např. mapování sociálních, zdravotnických a pečovatelských potřeb, popis vzorců osídlení a prostorové mobility, analýza využívání veřejné dopravy, analýza využití a plánování školských a vzdělávacích zařízení, rozbor sociální struktury sídelních jednotek, populační projekce i pro malá území a podobně) i ve sféře podnikatelské (mapování struktury, potřeb a kupní síly populace, mapování dostupnosti a kvalifikační struktury pracovní síly atp.). Aplikační složka oboru bude zahrnovat i přípravu pro efektivní provádění evaluace politik (resp. jejich implementace a důsledků).
Výstupy z učení
student umí provádět populační projekce pro malá území, umí predikovat strukturu populace podle základních znaků (věk, pohlaví, vzdlání,...) a připravit populační analýzu/prognózu podle potřeb zadavatele např. v oblasti vzdělání, mobility, zdraví a podobně umí právědět evaluaci efektů politik
Osnova
 • populační projekce - kohortně komponentní metoda populační projekce pro malá území demografie a analýza sociální ptořeb demografie pro školství demografie pro zdraví demografie v podnikání
Literatura
 • The frontiers of applied demography. Edited by David A. Swanson. Switzerland: Springer, 2017. xv, 517. ISBN 9783319433271. info
 • Emerging techniques in applied demography. Edited by Nazrul Hoque - Lloyd B. Potter. Dordrecht: Springer, 2015. xv, 393. ISBN 9789401789899. info
 • Applied demography in the 21st century. Edited by Steve H. Murdock - David A. Swanson. New York: Springer, 2008. xii, 371. ISBN 9781402083297. info
 • CASELLI, Graziella a Guillaume WUNSCH. Demography : analysis and synthesis. Edited by Jacques Vallin - Daniel Courgeau. Amsterdam: Elsevier, 2006. xxiv, 977. ISBN 0127656642. info
 • CASELLI, Graziella a Guillaume WUNSCH. Demography : analysis and synthesis. Edited by Jacques Vallin - Daniel Courgeau. Amsterdam: Elsevier, 2006. xx, 465. ISBN 0127656626. info
 • CASELLI, Graziella, Jacques VALLIN a Guillaume WUNSCH. Demography : analysis and synthesis. Edited by Daniel Courgeau. Amsterdam: Elsevier, 2006. xxiv, xi. ISBN 0127656618. info
 • SIEGEL, Jacob S. Applied demography : applications to business, government, law and public policy. San Diego: Academic Press, 2002. xxii, 686. ISBN 0126418403. info
 • The demography of health and health care. Edited by Louis G. Pol - Richard K. Thomas. 2nd ed. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2002. xiv, 389 p. ISBN 0306463377. info
Výukové metody
přednášky, semináře, praktická cvičení, domácí úkoly
Metody hodnocení
domácí práce, testy, závěrečná seminární práce
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2020/SOCd0117