SOCd0117 Aplikovaná demografie

Fakulta sociálních studií
podzim 2019
Rozsah
blokově. 15 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Dr. Zuzanna Brzozowska, M.Sc., M.A. (přednášející)
Garance
Dr. Zuzanna Brzozowska, M.Sc., M.A.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
! SOC1003 Aplikovaná demografie && ! NOW ( SOC1003 Aplikovaná demografie )
Znalost základů demografie a metod formální demografie (demografické míry, základy demografických projekcí), znalost povahy kvantitativních dat, principů jejich zpracování. Dovednosti s vybraným softwarem pro zpracování kvantitativních dat (STATA, R). Předchozí absolvování kurzu Metody pokročilé demografické analýzy (může být nabízeno i jako verze SOC932-Analýza dat).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Naučit studující pracovat s demografickými data pro potřeby decizní sféry. Náplň kurzu bude soustředěna na produkci a využití oborových poznatků ve veřejné sféře (např. mapování sociálních, zdravotnických a pečovatelských potřeb, popis vzorců osídlení a prostorové mobility, analýza využívání veřejné dopravy, analýza využití a plánování školských a vzdělávacích zařízení, rozbor sociální struktury sídelních jednotek, populační projekce i pro malá území a podobně) i ve sféře podnikatelské (mapování struktury, potřeb a kupní síly populace, mapování dostupnosti a kvalifikační struktury pracovní síly atp.). Aplikační složka oboru bude zahrnovat i přípravu pro efektivní provádění evaluace politik (resp. jejich implementace a důsledků).
Výstupy z učení
student umí provádět populační projekce pro malá území, umí predikovat strukturu populace podle základních znaků (věk, pohlaví, vzdlání,...) a připravit populační analýzu/prognózu podle potřeb zadavatele např. v oblasti vzdělání, mobility, zdraví a podobně umí právědět evaluaci efektů politik
Osnova
 • populační projekce - kohortně komponentní metoda populační projekce pro malá území demografie a analýza sociální ptořeb demografie pro školství demografie pro zdraví demografie v podnikání
Literatura
 • The frontiers of applied demography. Edited by David A. Swanson. Switzerland: Springer, 2017. xv, 517. ISBN 9783319433271. info
 • Emerging techniques in applied demography. Edited by Nazrul Hoque - Lloyd B. Potter. Dordrecht: Springer, 2015. xv, 393. ISBN 9789401789899. info
 • Applied demography in the 21st century. Edited by Steve H. Murdock - David A. Swanson. New York: Springer, 2008. xii, 371. ISBN 9781402083297. info
 • CASELLI, Graziella a Guillaume WUNSCH. Demography : analysis and synthesis. Edited by Jacques Vallin - Daniel Courgeau. Amsterdam: Elsevier, 2006. xxiv, 977. ISBN 0127656642. info
 • CASELLI, Graziella a Guillaume WUNSCH. Demography : analysis and synthesis. Edited by Jacques Vallin - Daniel Courgeau. Amsterdam: Elsevier, 2006. xx, 465. ISBN 0127656626. info
 • CASELLI, Graziella, Jacques VALLIN a Guillaume WUNSCH. Demography : analysis and synthesis. Edited by Daniel Courgeau. Amsterdam: Elsevier, 2006. xxiv, xi. ISBN 0127656618. info
 • SIEGEL, Jacob S. Applied demography : applications to business, government, law and public policy. San Diego: Academic Press, 2002. xxii, 686. ISBN 0126418403. info
 • The demography of health and health care. Edited by Louis G. Pol - Richard K. Thomas. 2nd ed. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2002. xiv, 389 p. ISBN 0306463377. info
Výukové metody
přednášky, semináře, praktická cvičení, domácí úkoly
Metody hodnocení
domácí práce, testy, závěrečná seminární práce
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2019/SOCd0117