SOCn4002 Sociologický výzkum: Kvalitativní analýza textu - Atlas.ti

Fakulta sociálních studií
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 12 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Petr Fučík, PhD. (přednášející)
Garance
doc. Kateřina Lišková, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 12:00–13:40 U42
Předpoklady
! NOW ( SOCn5017 Kvalitativní analýza textu )&&! SOCn5017 Kvalitativní analýza textu
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 13/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Smyslem kurzu je představit studujícím hlavní metody kvalitativní analýzy textu, ty procvičit na seminářích a naučit základům práce se softwarem Atlas.ti. Kurz rovněž seznámí se způsoby vyhledávání v databázích a se základy práce s bibliografickým softwarem Zotero. Dále se studující procvičí v odborné prezentaci a zpracování kvalitativní textové analýzy.
Výstupy z učení
Po ukončení kurzu by studující měli být schopni: • vyhledat relevantní odbornou literaturu v databázích • spravovat odbornou literaturu v bibliografickém softwaru • zformulovat a prezentovat relevantní výzkumný projekt • na výzkumný text uplatnit vhodnou kvalitativní metodu analýzy textu • sepsat analytický odborný text a ten prezentovat
Osnova
  • Vyhledávání v databázích, bibliografický software (1 a 2) Etnometodologie Konverzační analýza (CA) Diskurzní analýza Kritická diskurzní analýza (CDA) Atlas.ti – Zakotvená teorie (1-4) Prezentace projektů závěrečné práce (1 a 2)
Výukové metody
Přednášky, semináře, cvičné analýzy v hodinách, práce s Atlasem.ti, výzkumný projekt, sepsání výsledků do závěrečné práce, prezentace projektu i výsledků
Metody hodnocení
zpracování otázek z literatury, cvičné analýzy, výzkumný projekt a jeho prezentace, závěrečná práce a její prezentace
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Tento předmět se nabízí jako povinný.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2022/SOCn4002