SOCn6103 Sociologie medicíny

Fakulta sociálních studií
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Iva Šmídová, Ph.D.
Katedra sociologie – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 10:00–11:40 U34
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
SOCn6103/1: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
SOCn6103/2: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
SOCn6103/3: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
SOCn6103/4: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
SOCn6103/5: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
SOCn6103/6: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
SOCn6103/7: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
SOCn6103/8: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
! NOW ( SOC589 Sociologie medicíny ) && ! SOC589 Sociologie medicíny
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Sociologie medicíny se věnuje se otázkám a konceptům, jako jsou zdraví a nemoc, způsoby léčení, lékařská profese, medicínské či farmaceutické korporace, vztah biomedicíny a tzv. alternativních medicín (CAM), medikalizace společnosti a mnoha dalším, především v jejich vazbě na kulturní a sociální instituce, normy a očekávání. Zkoumá sociologicky medicínu jako a) žitou praxi i jako b) soubor reprezentací. Kurz Sociologie medicíny provází studující vývojem této disciplíny, základními debatami, které ji utvářely. Prostřednictvím přednášek a diskusí seznámí s hlavními tématy a trendy v této disciplíně.
Výstupy z učení
Studující budou po absolvování předmětu schopni identifikovat a shrnout důležité rysy hlavních mezních událostí na poli rozvoje sociologie medicíny a reflektovat její implikace pro sociální rovinu. Budou se orientovat v aktuálním směřování subdiciplíny - v klíčových polích výzkumu a jejich sociologické reflexi. Dále jsou schopni zformulovat relevantní otázky a rozebrat je v akademickém eseji a formou kritické debaty nahlédnout aktuální vztahy mezi aktéry, klíčovými institucemi a normami na poli zdraví, nemoci a medicíny.
Osnova
 • Medicína jako sociální instituce Co je to sociologie medicíny? Nemoc jako metafora, nemoc a narativa, infekční choroby Biopolitika, politika a tělo Biomoc a medicína Lékaři, pacienti a ti ostatní Hegemonie na poli medicíny – profesní a genderové Narození a smrt pohledem sociologie medicíny Perinatální ztráta a reprodukční medicína - případové studie Biotechnologizace těla a medicíny, syntetický život, life engineering - případové studie
Literatura
 • FOUCAULT, Michel. Zrození kliniky. Translated by Jan Havlíček - Čestmír Pelikán. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2010, 244 s. ISBN 9788087378298. info
 • FOUCAULT, Michel. Zrození biopolitiky : kurz na Collège de France (1978-1979). Edited by Michel Senellart - François Ewald - Alessandro Fontana, Translated by. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009, 351 s. ISBN 9788073251819. info
 • FOUCAULT, Michel. Slová a veci : archeológia humanitných vied. Translated by Miroslav Marcelli - Mária Marcelliová. 3. vyd. Bratislava: Kalligram, 2004, 396 s. ISBN 8071496642. info
 • RABINOW, Paul. Anthropos today : reflections on modern equipment. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2003, viii, 159. ISBN 0691115664. URL info
 • DREYFUS, Hubert L., Michel FOUCAULT a Paul RABINOW. Michel Foucault : za hranicemi strukturalismu a hermeneutiky. Translated by Jan Hasala - Lucie Nová - Stanislav Polášek - Pavel Toman. Praha: Herrmann & synové, 2002, 388 stran. ISBN 9788087054208. info
 • MARTIN, Emily. The woman in the body : a cultural analysis of reproduction : [with a new introduction]. Rev. ed. Boston: Beacon Press, 2001, xxx, 276. ISBN 9780807046456. info
 • SONTAG, Susan. Nemoc jako metafora ; AIDS a jeho metafory. Edited by Susan Sontag. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 1997, 171 s. ISBN 8020405879. info
 • The imperative of healthpublic health and the regulated body. Edited by Deborah Lupton. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, 1997, 181 p. ISBN 9781446265840. info
 • FOUCAULT, Michel. Dějiny šílenství : v době osvícenství : hledání historických kořenů pojmu duševní choroby. Translated by Věra Dvořáková. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1994, 209 stran. ISBN 8071060852. info
 • LUPTON, Deborah. Medicine as culture : illness, disease and the body in western societies. London: SAGE Publications, 1994, 182 s. ISBN 0-8039-8924-5. info
 • OAKLEY, Ann. Essays on women, medicine and health. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1993, xii, 295. ISBN 0748604502. info
Výukové metody
přednáška, seminární diskuse, psaní analytického textu, týmová práce na projektech, četba doma, hostující přednášky
Metody hodnocení
předmět je hodnocen průběžně - prezentace (15%), esej (50%), týmová práce(25%), informovaná (četbou podložená) diskuse v hodinách (10%)
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2020/SOCn6103