SOCn6105 Migrace, rodina a gender

Fakulta sociálních studií
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
doc. Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 12:00–13:40 U34
Předpoklady
! SOC599 Gender a rodina v době migrace
Kurz je věnovaný magisterským studujícím programu sociologie (zvláště těm se zaměřením na sociální antropologii a genderová studia).
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 5/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je překonat makrostrukturální pohledy na migraci a zaměřit se „lidskou tvář migrace“, na lokální kontexty, v nichž se migrace realizuje a na každodenní jednání s ní související. Kurz se věnuje především otázkách genderové diverzity v migraci a rekonceptualizaci rodinných a příbuzenských vazeb v procesu migrace. Důraz je kladen na četbu původních textů přinášejících závěry realizovaných výzkumů. Studující tak získají povědomí o dynamicky se rozvíjející subdisciplíně sociologie a budou schopni kriticky nahlížet na současné migrační procesy a přemýšlet o konceptuálních proměnách definice rodiny a příbuzenství.
Výstupy z učení
- analyzovat migraci z micro-perspektivy
- konceptualizovat základní pojmy týkající se rodiny a příbuzenství v/po migraci
Osnova
 • - úvod do studia migrace
 • - feminizace migrace
 • - gender a migrace
 • - migrace a rodina
 • - transnacionální mateřství
 • - transnacionální otcovstvtí
 • - migrace a péče
 • - migrace a reprodukce
Literatura
 • Transnational families, migration and the circulation of care : understanding mobility and absence in family life. Edited by Loretta Baldassar - Laura Merla. Abingdon, Oxon: Routledge, 2014. xvi, 304. ISBN 9780415626736. info
 • BALDASSAR, Loretta, Cora V. BALDOCK a Raelene WILDING. Families caring across borders : migration, ageing, and transnational caregiving. New York: Palgrave Macmillan, 2007. xiv, 259. ISBN 9781403947765. info
 • BRETTELL, Caroline. Anthropology and migration : essays on transnationalism, ethnicity, and identity. Walnut Creek, Calif.: AltaMira, 2003. xxi, 238. ISBN 0759103208. info
 • CASTLES, Stephen a Mark J. MILLER. The age of migration. 3rd ed. New York: Palgrave Macmillan, 2003. xiii, 338. ISBN 0333948807. info
Výukové metody
přednášky, řízená diskuze, skupinová diskuze, vlastní prezentace, seminární práce
Metody hodnocení
aktivita na seminářích, prezentace, závěrečná práce
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2021/SOCn6105