SOCn6202 Populační studia

Fakulta sociálních studií
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc. (přednášející)
Beatrice Elena Chromková Manea, M.A., Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Fučík, PhD. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Ladislav Rabušic, CSc.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 14:00–15:40 U34
Předpoklady
Předpokládá se, že student abslovoval na bakalářské úrovni některý z kursů týkající se populační problematiky, takže zná některé postupy formální demografie a umí pracovat s kvanitativními zdroji populačních dat.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 16/20, pouze zareg.: 0/20, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/20
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz nabízí prohlubující se přehled v oblasti populačních studií (v širokém anglosaském pojetí) a ukazuje typické příklady současného výzkumu v dané oblasti. Kurz částečně slouží také jako sonda do výzkumů prováděných v současnosti na Ústavu populačních studií FSS MU (viz http://ups.fss.muni.cz/). Kurz vede ke kritickému pohledu na současnou badatelskou praxi, který by se mohl pro studující stát základem pro vlastní psaní a netriviální výzkum.
Výstupy z učení
Porozumnět současným debatám v oboru populačních studií a kriticky zhodnotit stávající sociálně vědní přístupy na tomto poli. • Zhodnotit pozici České republiky z hlediska populačních jevů v širokém mezinárodním kontextu.
Osnova
  • Populační studia • Demografická struktura a její význam pro život společnosti • Sńatečnost, partnerství a partnerská nestabilita • Aktuální trendy v porodnosti • Úmrtnost, morbidita a zdraví • Well-being a kvalita života • Gender v populačních studiích • Světová populace a únosná kapacita země • Populační politiky
Literatura
    povinná literatura
  • Relevantní statě z nejnovější časopisecké produkce z oblasti popualčních studií
  • Handbook of population. Edited by Dudley L. Poston. 2nd ed. 2019. Cham: Springer, 2019. xxi, 914. ISBN 9783030109097. info
  • WEEKS, John R. Population : an introduction to concepts and issues. Twelfth edition. Boston: Cengage Learning, 2016. xxv, 580. ISBN 9781305094505. info
Výukové metody
přednášky, diskuze, vlastní prezentace, seminární práce
Metody hodnocení
závěrečný test, písemná práce, aktivita/prezentace v seminářích
Informace učitele
Kurz rovněž slouží jako základní příprava pro volitelný předmět magisterské státní závěrečné zkoušky „Populační studia“ (kompletní seznam okruhů je na https://is.muni.cz/auth/do/fss/57820/57823/57824/375075/Mgr_statnice_okruhy.doc).
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2022/SOCn6202