SOCn6206 Regresní modely pro kategorizované závisle proměnné

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Martin Kreidl, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Martin Kreidl, Ph.D.
Katedra sociologie – Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie – Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Čt 14:00–15:40 PC26
Předpoklady
! SOC561 Regresní modely pro kateg.
Zkušenost s vícerozměrnou analýzou dat (OLS regrese atp.) a zkušenost se softwarem pro zpracování a anlaýzu kvantitativních dat (např. STATA). Předchozí absolvování kurzu SOC662, nebo SOC660 (kvantitativní verze), nebo SOC591. Solidní znalost angličtiny - vybrané přednášky/cvičení může vést anglicky mluvící host; literatura je jen v AJ.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 8 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 3/8, pouze zareg.: 0/8
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz prezentuje vybrané techniky pro vícerozměrnou analýzu kvantitativních dat, zejména techniky zobecňující aplikace OLS regrese na kvalitativní (binární, polynomické) závisle proměnné.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni samostatně a kreativně aplikovat modely s kvalitativní závisle proměnnou v kontextu vlastního, teoreticky motivovaného sociologického bádání. Budou schopni správně identifikovat vhodnou analytickou metodu pro danou badatelskou úlohu/dostupná data, připravit data do podoby vhodné pro analýzu, analýzu provést, zhodnotit, prezentovat a věcně interpretovat.
Osnova
 • binární logistická regrese a její aplikace
 • - model školních tranzic
 • - model přežití v diskrétním čase
 • - analýza vzorků stratifikovaných podle závisle proměnné
 • - logitový model pro kontingenční tabulky
 • - logitový model pro bloková data
 • model diskrétní volby
 • ordinální logistická regrese a její aplikace (model sousedních kategorií)
 • multinomiální logistická regrese
 • logitová analýza pro longitudinální a jiná shlukově uspořádaná data
Literatura
  povinná literatura
 • LONG, J. Scott a Jeremy FREESE. Regression models for categorical dependent variables using Stata. 3rd ed. College Station, TX: Stata press. xxiii, 589. ISBN 9781597181112. 2014. info
 • TREIMAN, Donald J. Quantitative data analysis : doing social research to test ideas. Edited by Deirdre D. Johnston - Thomas J. Grites. San Francisco: Jossey-Bass. xxxii, 443. ISBN 9780470380031. 2008. info
  doporučená literatura
 • ACOCK, Alan C. A gentle introduction to Stata. 6th edition. College Station, Texas: A Stata press publication, StataCorp LLC. xl, 570. ISBN 9781597182690. 2018. info
 • CLEVES, Mario Alberto, William GOULD a Yulia V. MARCHENKO. An introduction to survival analysis using Stata. Revised third edition. College Station, Texas: Stata Press. xxx, 428. ISBN 9781597181747. 2016. info
 • RABE-HESKETH, Sophia a Anders SKRONDAL. Multilevel and longitudinal modeling using stata. 3rd ed. College Station: Stata Press. xxii, 501-. ISBN 9781597181044. 2012. info
 • RABE-HESKETH, Sophia a Anders SKRONDAL. Multilevel and longitudinal modeling using stata. 3rd ed. College Station: Stata Press. xxx, 497. ISBN 9781597181037. 2012. info
 • LONG, J. Scott. The workflow of data analysis using stata. 1st ed. Texas: Stata Press. xxvii, 379. ISBN 9781597180474. 2009. info
 • RABE-HESKETH, Sophia. A handbook of statistical analyses using Stata. Edited by Brian Everitt. 4th ed. Boca Raton, Fla.: Chapman & Hall/CRC. ix, 342. ISBN 1584887567. 2007. info
Výukové metody
přednášky, cvičení v PC laboratoři, samostatná práce, průběžné domácí úkoly, závěrečná práce
Metody hodnocení
průběžná práce (domácí úkoly), závěrečná analytická práce
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2024/SOCn6206