SOCn6207 Sociologie rodiny

Fakulta sociálních studií
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. Martin Kreidl, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Martin Kreidl, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Po 12:00–13:40 U43
Předpoklady
! SOC606 Sociologie rodiny && SOUHLAS
Základní znalosti a dovednosti v rozsahu bakalářského studia, zejména znalost základů sociologické teorie a kvantitativních metod, případně základních demografických faktů o moderních rodinách. Kurz navazuje na některá témata z předmětu SOCn6202 Populační studia, který se silně doporučuje absolvovat před zapsáním SOCn6207. Předchozí absolvování kvantitativní verze kurzu "Sociologický výzkum" je též doporučeno.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 5/10, pouze zareg.: 1/10
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Kurz je (dílčí) přípravou na Státní zkoušku ve volitelném (oborovém) předmětu Populační studia.
Výstupy z učení
Studující znají hlavní soudobé debaty v oblasti sociologického zkoumání moderních rodin a umějí je zařadit do širšího rámce vývoje a paradigmatické struktury oboru
V rámci zvoleného tématu studující umějí analyzovat a zhodnotit silné a slabé stránky jednotlivých konceptuálních přístupů, metodologických postupů a datových zdrojů
Studující umějí identifikovat meze současného poznání ve zkoumání současných rodin
studující umějí formulovat výzkumné otázky, jejichž zodpovězení může posunout hranice současného poznání
Studující umějí k vybraným výzkumným otázkám najít vhodné datové zdroje a případně i identifikovat vhodné metody k jejich zpracování
Studující umějí samostatně zpracovat empirické studie dílčích jevů v oboru
Osnova
 • historie rodiny nové rodiny organizace a dělba práce v rodinách sex a reprodukce mezigenerační vztahy dysfunkce v rodinách rozvod rodina a sociální nerovnosti
Literatura
  povinná literatura
 • Handbook of population. Edited by Dudley L. Poston - Michael Micklin. New York: Springer, 2006. xiii, 918. ISBN 0387257020. info
  doporučená literatura
 • POSTON, Dudley L. a Leon F. BOUVIER. Population and society : an introduction to demography. Second edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. xiii, 519. ISBN 9781107645936. info
 • The Wiley Blackwell companion to the sociology of families. Edited by Judith Treas - Jacqueline L. Scott - Martin Richards. First published. Chichester: John Wiley & Sons, 2014. xxiii, 574. ISBN 9781119406037. info
 • CHERLIN, Andrew J. Public & private families : an introduction. 7th ed. New York, NY: McGraw-Hill, 2013. xxiii, 523. ISBN 9780078026676. info
 • LIVI BACCI, Massimo. A concise history of world population. 5th ed. Malden Mass.: Wiley-Blackwell, 2012. xiv, 271. ISBN 9780470673201. info
 • Marriage and family : perspectives and complexities. Edited by Elizabeth H. Peters - Claire M. Kamp Dush. New York: Columbia University Press, 2009. xxix, 414. ISBN 9780231144087. info
  neurčeno
 • CHERLIN, Andrew J. Public and private families : a reader. Sixth edition. New York: McGraw-Hill companies, 2010. x, 358. ISBN 9780073404363. info
Výukové metody
přednášky, seminární diskuse, čtení, domácí přípravy, závěrečná analytická práce, minikonference
Metody hodnocení
písemná zkouška (otevřené otázky), závěrečná empirická/analytická práce, prezentace
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: závěrečný esej
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2022/SOCn6207