SOCn6300 Antropologické teorie

Fakulta sociálních studií
podzim 2022
Rozsah
1/1/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Irena Kašparová, M.A., Ph.D. (přednášející)
Patrick Laviolette, PhD. (přednášející)
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Eva Šlesingerová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Adéla Souralová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 12:00–13:40 U34
Předpoklady
! SOC587 Antropologické teorie
Schopnost číst odbornou literaturu v anglickém jazyce. Úspěšné absolvování kurzu vyžaduje pročíst 25 strán odborného textu v ang. jazyce týdenně.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 12/50, pouze zareg.: 0/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/50
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem magisterského kursu Antropologické teorie je 1) nabídnout studujícím základní přehled o debatách a antropologických teoriích, které jsou živou součástí soudobé antropologie, 2) prostřednictvím přednášek a seminářů provést studující konkrétními způsoby aplikace teorií, které jsou svázány s aktuálně probíhajícími výzkumy vyučujících a v neposlední řadě 3) inspirovat sdílení a debaty vyrůstající z pravidelné četby textů, výzkumných poznámek či stávajících či začínajících magisterských výzkumů. Kurz Antropologické teorie nabízí vhled do současných teorií, konceptů a analytických nástrojů, které jsou součástí například: obecné teorie kritické antropologie, fenomenologické teorie, teorie temporality, teorie biosociality, posthumanismu, obratu k materialitě, feminismu, současné teoretické debaty týkající se etnicity, atd. Kurz je postaven na spolupráci vyučujících antropologie, kteří do svých přednášek zahrnou jak svoje nejnovější inspirace ze svých výzkumů, tak také propojení s klasickými teoretickými debatami (linie funkcionalismu, symbolismu, post/strukturalismu či interpretativismu, atd.), tak že tvoří rozmanitý, nicméně vzájemně propojený celek. Obsah bude také rámován texty z časopisů, jako jsou např. Antropological Theory, International Migration Review, a Sociological Theory. Ideálním cílem tohoto kurzu je provokovat studující k samostatnému promýšlení, k dialogu, a ke smysluplné aplikaci teoretických konceptů, se kterými se v kurzu seznámí.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu bude student schopen orientovat se v základních textech současných vybraných teoretických i aplikovaných antropologických směrů. Bude schopen přenést teoretická témata a přístupy do aplikované roviny, do oblasti jako např. příbuzenství, vzdělávání, tělo a tělesnost, migrace, nebo materiální život věcí. Bude schopen napsat kritickou antropologickou esej na zadané téma.
Osnova
 • 1. Úvod do kurzu.
 • 2. Antropos dnes_ postava člověka, teorie posthumanismu
 • Biosocialita a společnost_ BioTeorie, technologie
 • 3. Ozvěny feministických teorií v antropologii
 • 4. Výzvy současné etnografie
 • 5. Současné teorie a etnicita
 • 6. Vzdělávání a odškolnění: současné teorie antropologie výchovy a dětství
 • 7. Čtecí týden
 • 8. Proces konceptualizace při zkoumání transnacionální migrace
 • 9. Antropologizace sociologie Pierra Bourdieu pomoci fenomenologické teorie životního světa
 • 10. Teorie temporality v antropologii sociálního života
 • 11. Obrat k materialitě
 • 12. Dluh a ekonomika z antropologické perspektivy
 • 13. Prezentace studujících/závěrečný workshop témat
Literatura
  povinná literatura
 • RABINOW, Paul. Anthropos today : reflections on modern equipment. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2003. viii, 159. ISBN 0691115664. URL info
 • RAPPORT, Nigel a Joanna OVERING. Social and cultural anthropology : the key concepts. 1st pub. London: Routledge, 2000. xii, 464. ISBN 0415181569. info
  doporučená literatura
 • ORTNER, Sherry B. Anthropology and social theory : culture, power, and the acting subject. Durham: Duke University Press, 2006. 188 s. ISBN 0822338645. info
 • DANT, Tim. Critical social theory : culture, society and critique. 1st pub. London: SAGE Publications, 2003. 176 s. ISBN 0761954791. info
Výukové metody
- přednášky
- semináře
- debaty
Metody hodnocení
- esej - participace na debatách - resume textů - ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět nebude vyučován pokud si ho zapíše méně než 5 studujících.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2022/SOCn6300