SOCn6304 Antropologie vzdělávání

Fakulta sociálních studií
jaro 2022
Rozsah
1/1/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Irena Kašparová, M.A., Ph.D. (přednášející)
Garance
Irena Kašparová, M.A., Ph.D.
Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Soňa Enenkelová
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 14:00–15:40 P21b
Předpoklady
! SOC586 Antropologie vzdělávání
Ability to read in English
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 9/15, pouze zareg.: 0/15
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s různými antropologickými přístupy k bádání o škole, vzdělávání (se), učení (se), skupinové socializaci a moci a kontrole s ní spojené. Je představena transkulturní zkušenost různých společností, která nastavuje zrcadlo představě o univerzalitě západního vzdělání.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování předmětu bude student schopen napsat kritickou esej na téma antropologie vzdělávání. Dokáže identifikovat a shrnout hlavní myšlenkové proudy v oblasti antropologie vzdělávání, dokáže vysvětlit odlišnosti mezi učením vzděláváním a socializací a aplikovat teorie kulturního relativismu na oblast školy, školnění a odškolnění.
Osnova
 • 1. hodina: socializace a rodina jako forma předávání vědění, kontroly a moci 2. hodiny: dítě, dětství a představy o tom kdy, kdo, jak a proč se učit 3. hodina: rodičovské etnoteorie učení se a vzdělávání 4. hodina: ranné antropologické teorie učení (se) 5. hodina: škola jako totální instituce 6. hodina: vzdělání jako univerzální vývozní artikl západní společnosti a katalyzátor rozvoje 7. hodina: odškolnění západní společnosti a alternativní vzdělávací proudy v současném západním školství 8. hodina: vzdělávání a učení se v mimoevropských společnostech 9. hodina: Occidentalismus: fascinace západu východem ve vzdělání 10. hodina: Homo scholastikus - vážné hraní a tvorba ´vědění´. 11. hodina: časovaná esej 12. hodina: prezentace celosemestrálního projektu
Literatura
  povinná literatura
 • The anthropology of learning in childhood. Edited by David F. Lancy - John C. Bock - Suzanne Gaskins. Walnut Creek [Calif.]: AltaMira Press, 2010. xi, 483. ISBN 9780759113237. info
 • ILLICH, Ivan. Odškolnění společnosti : (polemický spis). Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001. 109 s. ISBN 8085850966. info
 • Schooling the symbolic animal : social and cultural dimensions of education. Edited by Bradley A. Levinson. Lanham, Md.: Rowman & Littlefield Publishers, 2000. x, 398. ISBN 0742501205. info
  doporučená literatura
 • The anthropology of childhood : cherubs, chattel, changelings. Edited by David F. Lancy. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. xii, 466. ISBN 9780521716031. URL info
 • POSTMAN, Neil. The end of education : redefining the value of school. 1st ed. New York: Knopf, 1995. xi, 209. ISBN 0679750312. URL info
 • POSTMAN, Neil. The disappearance of childhood. 1st ed. New York: Vintage Books, 1994. xiii, 177. ISBN 0679751661. info
Výukové metody
Prezentace, diskuse, domácí úkoly, psaní, zpětná vazba
Metody hodnocení
Esej, ústní zkouška
Informace učitele
Sledujte aktuální sylabus v ISu k danému předmětu v období.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2022/SOCn6304