SPP105 Sociální právo

Fakulta sociálních studií
jaro 2015
Rozsah
2/1/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Iva Kernová (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 13:30–15:00 P52, Út 15:15–16:45 P52
Předpoklady
SPP104 Základy práva || SPP322 Základy práva
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 5 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/5, pouze zareg.: 0/5
Mateřské obory/plány
předmět má 15 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurz navazuje na kurz základy práva. Uvádí hlouběji do současného stavu sociálního zákonodárství v ČR. Dává možnost získat praktickou orientaci v oblasti sociálního pojištění, státní sociální podpory a sociální pomoci. Věnuje se i aktuálním problémům – problematika cizinců, azylantů, získávání státního občanství.Vede i k samostatnému řešení konkrétních sociálních situací.
Osnova
  • Obsah výuky: 1. Sociální zabezpečení: pojetí, sociální práva, základní pilíře, financován 2. Dávky nemocenského pojištění: nemocenské, ošetřovné, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, peněžitá pomoc v mateřství (podmínky nároku, účel, výše, výpočet dávky, uplatňování nároku, vyhotovování žádosti) 3. Dávky důchodového pojištění: zákon o důchodovém pojištění, druhy důchodů (podmínky nároku, účel, výše, výpočet dávky, uplatňování nároku), zvyšování důchodů, penzijní připojištění 4. Dávky státní sociální podpory: zákon o státní sociální podpoře, druhy a podmínky jednotlivých dávek, účel dávek, výše, výpočet dávky, uplatňování nároku, vyhotovování žádosti 5. Služby sociální péče 6. Pomoc v hmotné nouzi Mimořádné výhody poskytované zdravotně postiženým a starým občanům 7. Životní a existenční minimum 7. Problematika rodiny: zastupování dítěte, správa záležitostí dítěte, vyhotovování návrhů na omezení a zbavení rodičovských práv, vyhotovování návrhů na stanovení výživného, postup při uzavírání náhradní rodinné výchovy, řešení konkrétních problémových situací v rodině 8. Problematika uprchlíků na území ČR: právní postavení uprchlíka, podmínky získání statutu uprchlíka, nároky uprchlíků, řešení konkrétních problémových situací 9. Pobyt cizinců na území ČR Problematika státního občanství ČR Literatura - Zákon č.100/1988 Sb. o soc. zabezpečení - Zákon č.. 182/1991 Sb. kterou se provádí zákon o soc. zabezpečení - Zákon č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění - Zákon č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění soc. zabezpečení - Zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění - vyhl. MPSV č. 284/1995 Sb. kterou se provádí zákon o důch. pojištění - Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění - Zákon č. 170/1999 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o penzijním připojištění - Zákon č. 117/1995 Sb. o státní soc. podpoře - Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách - Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o soc. službách - Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi - Vyhláška č. 504/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi - Zákon č. 110/2006 Sb. o životním a existenčním minimu - Zákon č. 325/1999 Sb. o azylu - Zákon č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území ČR - Zákon č. 40/1993 Sb. o nabývání a pozbývání státního občanství ČR, v platném znění
Literatura
    doporučená literatura
  • POŘÍZKOVÁ, Hana. Sociální zabezpečení. In Studijní materiál pro poradce pro zaměstnanost. 1. vydání. Brno: DROM, 2008. s. 94-102, 194 s. ISBN 978-80-254-2156-7. info
  • Sociální zabezpečení :státní sociální podpora, sociální péče, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum, působnost v jednotlivých orgánech : podle stavu k 12.3.2007. Ostrava: Sagit, 2007. 256 s. ISBN 978-80-7208-625-2. info
  • GALVAS, Milan a Zdeňka GREGOROVÁ. Sociální zabezpečení. 2. aktualiz. a dopl. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 280 s. (Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 358). ISBN 8021036869. info
Výukové metody
Přednášky, semináře, studium právních předpisů, diskuse, procvičování učiva řešením konkrétních příkladů z praxe, práce v malých skupinách, domácí úkoly.
Metody hodnocení
zkouška (test, uzavřené i otevřené otázky)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2015/SPP105