EN

FSS:SPP705 Kvantitativní výzkum - Informace o předmětu

SPP705 Kvantitativní výzkum

Fakulta sociálních studií
jaro 2018
Rozsah
0/2/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Miroslav Suchanec, Ph.D., M.Sc. (přednášející)
Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Josef Horňáček, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
SPP724 Statistika
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 21 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Po dokončení předmětu bude student schopen: vymezit výzkumný problém, formulovat výzkumnou otázku a vhodně navrhnout empirické šetření.
Osnova
 • Výzkum v sociální politice a v sociální práci
 • Sociálně-vědní paradigmata
 • Výzkumný proces
 • Výzkumná otázka a hypotéza
 • Explanační metoda, kauzalita a funkce
 • Operacionalizace
 • Výběrové techniky
 • Techniky šetření empirických dat
 • Měření dotazováním
 • Správní statistika a sociální indikátory
 • Metoda interpretativního porozumění
 • Kvalitativní šetření rozhovorem
 • Triangulace
Literatura
 • PUNCH, Keith. Úspěšný návrh výzkumu. Translated by Jan Hendl. Vyd. 1. Praha: Portál, 2008. 230 s. ISBN 9788073674687. info
 • ALSTON, Margaret a Wendy BOWLES. Research for social workers : an introduction to methods. 2nd ed. London: Routledge, 2003. ix, 334. ISBN 0415307236. info
 • BABBIE, Earl R. The practice of social research. 9th ed. Belmont: Wadsworth, 2001. 1 sv. (rů. ISBN 0-534-57474-2. info
 • Jak se vyrábí sociologická znalost :příručka pro uživatele. Edited by Miroslav Disman. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 374 s. ISBN 80-246-0139-7. info
Výukové metody
Práce na úkolech v rámci domácích úloh. Skupinová diskuse úkolů z domácích úloh na semináři.
Metody hodnocení
Obhajoba návrhu výzkumu.
Písemná zkouška.
Navazující předměty
Informace učitele


Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, podzim 2008, podzim 2009, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2018/SPP705