SPPd0002 Teorie sociální práce

Fakulta sociálních studií
podzim 2023
Rozsah
0/2/0. 15 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.
Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Dodavatelské pracoviště: Katedra sociální politiky a sociální práce - Fakulta sociálních studií
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
V kurzu se budeme zabývat rekonceptualizací myšlenek „reflektivní praxe“ v sociální práci. Reflektivní/reflexivní praxe často znamená schopnost sociálního pracovníka rozkrývat vlastní pocity a motivace, nebo v opačné polaritě schopnost vnímat strukturálně opresivní tlaky, jejichž (aktivní) součástí může být sociální pracovník. Reflexivita má řadu typů či složek, s nimiž se v kurzu seznámíme.
Hlavní cíle kurzu:
- porozumění pojmu reflektivní praxe;
- rozlišení pojmů reflexivní a reflektivní;
- vymezení různých variant reflexivního a reflektivního myšlení;
- osvojení si různých metod reflexe a sebereflexe;
- zakomponování reflexivity do osobní výbavy
Výstupy z učení
Po abslvování kurzu bude student schopen:
- vyložit pojem reflektivní praxe;
- rozlišit reflexivní a reflektivní;
- vymezit různá pojetí reflexivního a reflektivního myšlení;
- vysvětlit metody reflexe a sebereflexe;
- praktikovat reflexivitu.
Osnova
 • - Pavaha reflexe a praxe;
 • - Příprava na reflexi;
 • - Taylorův model reflexe;
 • - Typy reflexe;
 • - Technická reflexe;
 • - Praktická reflexe;
 • - Emancipační reflexe;
 • - Reflexivní praxe a výzkum;
 • - Reflexe jako celoživotní program
Literatura
  povinná literatura
 • THOMPSON, Sue. The critically reflective practitioner. Edited by Neil Thompson. 1st pub. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008. xi, 183. ISBN 9780230573185. URL info
 • SCHÖN, Donald A. The reflective practitioner : how professionals think in action. Aldershot: Ashgate, 1991. x, 374. ISBN 9781857423198. info
  neurčeno
 • TAYLOR, Beverley J. Reflective practice : a guide for nurses and midwives. 2nd ed. New York: Open University Press, 2006. xi, 226. ISBN 0335217427. URL info
 • REDMOND, Bairbre. Reflection in action : developing reflective practice in health and social services. Burlington, VT: Ashgate, 2004. 163 p. ISBN 075463356X. URL info
 • TAYLOR, Carolyn a Susan WHITE. Practising reflexivity in health and welfare :making knowledge. 1st pub. Buckingham: Open university press, 2000. x, 229 s. ISBN 0-335-20518-6. info
 • Reflective learning for social work : research, theory and practice. Edited by Nick Gould - Imogen Taylor. Hants: Aldershot, 1996. viii, 167. ISBN 9781857423204. info
Výukové metody
přednášky, semináře, skupinové diskuse, řízené konzultace
Metody hodnocení
Typ výuky:
- přednáška;
- diskuze;
Ukončení:
- esej (10 tis. slov)
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2023/SPPd0002